Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat doet Crowdrealestate?

Crowdrealestate is een investerings- en financieringsplatform voor vastgoed. Vastgoedondernemers kunnen via het online platform vastgoedprojecten financieren. Voor iedereen is het mogelijk om in deze vastgoedprojecten te investeren. Voorafgaand worden de projecten zorgvuldig gescreend op kwaliteit en haalbaarheid.

Staat Crowdrealestate onder toezicht van de AFM?

In Nederland dient een crowdfundingplatform te voldoen aan de eisen, die vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn opgesteld. Een platform dat bemiddelt in leningen aan zakelijke partijen, dient te beschikken over een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art 4:3 van de Wft. Crowdrealestate beschikt over een ontheffing en is opgenomen in het AFM-register. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM.

Wat betekent een voorinschrijvingsperiode?

Crowdrealestate geeft u de gelegenheid om uw investering op voorhand te reserveren. Zodra het project wordt opengesteld ter financiering, krijgt u dat van ons te horen. Als u binnen het streefbedrag heeft gereserveerd krijgt u een bepaalde periode de exclusieve mogelijkheid om uw betaling en deelname af te ronden. Na deze periode krijgen alle investeerders die een deelnamebedrag hebben gereserveerd de mogelijkheid om hun deelname af te ronden. Het principe ‘wie het eerst komt, wie het eerst maalt’ is dan van toepassing.

Kan iedereen investeren via Crowdrealestate?

Het is niet voor iedereen mogelijk te investeren via Crowdrealestate. U moet minimaal 18 jaar oud zijn, handelingsbekwaam zijn en ingezetene in de EU zijn. Indien de investering vanuit een onderneming wordt gedaan, moet deze statutair gevestigd zijn in een EU-lidstaat. De naam van de accounthouder van Crowdrealestate dient te corresponderen met de naam van de rekeninghouder waarmee de investering wordt gedaan.

Hoeveel kan ik maximaal investeren?

Als particuliere investeerder mag u op elk moment maximaal € 80.000 aan investeringen via dit platform hebben uitstaan. Indien de investering vanuit een rechtspersoon wordt gedaan, geldt er geen maximaal investeringsbedrag.

Is het ook mogelijk te betalen per overboeking?

Naast de gebruikelijke betalingsmethodes is het mogelijk om te betalen per directe overboeking. Neem hiervoor contact op met Crowdrealestate. U ontvangt vervolgens een stortingsverzoek met de betalingskenmerken.

Is mijn investering tussentijds verhandelbaar?

Vanwege de geldende regelgeving is het niet mogelijk tussentijds uw investering over te dragen. U dient zich daarom bewust te zijn van de risico’s van de niet-verhandelbaarheid van de lening.

Wanneer wordt mijn investering terugbetaald?

Het geïnvesteerde bedrag kan tussentijds of aan het einde van de looptijd worden afgelost en terugbetaald. Het moment waarop de terugbetaling plaatsvindt, verschilt per project en wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt. De leningnemer heeft de bevoegdheid u eerder (vervroegd) af te lossen dan aanvankelijk voorgenomen.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Afhankelijk van het project wordt maandelijks of per kwartaal de rente uitgekeerd. De rentebetalingen vinden in de tweede (volledige) week van de maand achteraf plaats. De eerste rentebetaling oftewel de opgebouwde rente kan hierbij afwijken van de reguliere rentebetalingen.

Welke kosten worden in rekening gebracht bij een investering?

Bij elke investering wordt eenmalig 0,9% aan bemiddelingskosten door Crowdrealestate in rekening gebracht. Verder worden er geen kosten in rekening gebracht.

Wat gebeurt er als het benodigde bedrag niet wordt behaald?

Mocht het benodigde bedrag niet binnen het gewenste termijn worden verkregen, wordt uw investering inclusief de bemiddelingskosten terugbetaald. Eventueel kan het financieringstermijn in overleg met de initiatiefnemer worden verlengd.

Wat betekent de Crowdrealestate Waardering?

Crowdrealestate streeft ernaar op een zo eenvoudige en overzichtelijke manier inzage te geven in de risico’s van een project. Tevens wordt het minimale rentepercentage bepaald aan de hand van deze risicowaardering. Deze waardering geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Voorafgaand aan de plaatsing worden projecten uitvoerig door Crowdrealestate gescreend.

Waar kan ik mijn investeringen inzien?

Door in te loggen op uw account, kunt u uw portefeuille bekijken. U heeft zo eenvoudig inzage in uw investeringen en te ontvangen rente.

Kan ik mijn investering wijzigen of annuleren?

Nadat uw investering is afgerond, bestaat de mogelijkheid om uw investering te wijzigen of te annuleren. Dit kan binnen 24 uur nadat uw betaling is bevestigd.

Moet ik mijn investering(en) opgeven bij de fiscus?

Uw investeringen dient u op te geven bij de Belastingdienst. Dit kan middels uw aangifte inkomstenbelasting. Na ingelogd te zijn kunt u via uw portefeuille het desbetreffende jaaroverzicht downloaden.

Welke zekerheden heb ik als investeerder?

Uw investering heeft altijd een onderliggende waarde namelijk het vastgoed. Hier wordt een hypotheekrecht op gevestigd. Het hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht wat u als investeerder kan hebben. Daarnaast kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd, zoals een verpanding van de huuropbrengsten en een borgstelling.

Wie waarborgt de zekerheden?

De onafhankelijke Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate waarborgt de zekerheden per project namens de investeerders.

Wat als de leningnemer niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet?

In dit geval treedt Crowdrealestate in overleg met de ondernemer om inzicht te krijgen in de situatie en wordt er gekeken of alsnog aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. In het uiterste geval kan dit leiden tot het uitwinnen van de zekerheden. Waaronder in ieder geval het hypotheekrecht. Het vastgoedobject waarop het hypotheekrecht is gevestigd wordt dan middels een executieveiling verkocht. De gelden die hieruit ter beschikking komen worden vervolgens uitgekeerd aan de investeerders.

Waarom moet ik mijn betaling afronden via Mollie (iDeal & Bancontant) aan Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen LLP?

Via betalingsprovider Mollie worden de betalingen bij Crowdrealestate verzorgd. Mollie biedt een breed scala aan betalingsmogelijkheden om uw deelname af te ronden. Na betaling maakt Mollie het bedrag over op de derdenrekening van notaris Sauer & Oonk Adviseurs en Notarissen LLP te Vlissingen.

Hoe verwijder ik een voorinschrijving die is opgenomen in mijn portefeuille na het niet succesvol voltooien van een betaling?

Gedurende het investeringsproces wordt er automatisch een voorinschrijving (reservering) aangemaakt voor de desbetreffende deelname. Dit bedrag wordt echter rond middernacht automatisch verwijderd uit uw portefeuille, wanneer de deelname niet wordt afgerond.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een kortingscode?

Een kortingscode wordt incidenteel aan investeerders verzonden. Bijvoorbeeld wanneer er sprake is van het laatste deelnamebedrag in een project of vervroegde aflossing als tegemoetkoming voor een passende herbelegging.

Waarom wordt gesproken over een beoogde looptijd?

De exit bij vastgoed is afhankelijk van vele factoren. Het is daarom lastig om in te plannen wanneer exact de lening wordt afgelost. Enige flexibiliteit in de looptijd is daarom gewenst, omdat wij anders contractueel gezien tot het direct uitwinnen van de zekerheden moeten overgaan, terwijl dit juist nadelige financiële gevolgen kan hebben voor de investeerders. Enkel bij uitzonderlijke gevallen gaat Crowdrealestate akkoord met een verlenging. 

Is Crowdrealestate een bankinstelling?

Crowdrealestate is géén bankinstelling. Crowdrealestate is een platform voor publieksfinancieringen en verricht hierbij werkzaamheden als tussenpersoon ten behoeve van het publiekelijk aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM en beschikt over een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art 4:3 van de Wft.