Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is Crowdrealestate?

Crowdrealestate is een online investerings- en financieringsplatform voor vastgoedprojecten in Nederland, België en Duitsland. Het platform verbindt al jaren op veilige wijze projecteigenaren met beleggers, voor een alternatieve financiering. Dit middels crowdfunding, private placements of 1-op-1 financieringen.

Heeft Crowdrealestate een vergunning?

Crowdrealestate is momenteel in afwachting van de Europese crowdfundingvergunning en publiceert weer nieuwe crowdfundingprojecten nadat de vergunning is verleend. De reeds gefinancierde projecten lopen op de gebruikelijke wijze door tot en met de beoogde aflossingsdatum.

Wie kunnen er investeren via Crowdrealestate?

Het is niet voor iedereen mogelijk te investeren via Crowdrealestate. U moet minimaal 18 jaar oud zijn, handelingsbekwaam zijn en ingezetene in de EU zijn. Indien de investering vanuit een onderneming wordt gedaan, moet deze statutair gevestigd zijn in een EU-lidstaat. De naam van de accounthouder van Crowdrealestate dient te corresponderen met de naam van de rekeninghouder waarmee de investering wordt gedaan.

Hoeveel kan ik (maximaal) investeren?

Als particuliere investeerder mag u momenteel maximaal € 80.000 aan investeringen, via dit platform, hebben uitstaan. Bij een investering door een rechtspersonen is het investeringslimiet niet van toepassing.

Is het mogelijk om grotere bedragen te investeren?

Naast de reguliere proposities via crowdfunding, biedt Crowdrealestate regelmatig private-placement investeringen aan. In deze proposities kan uitsluitend vanaf € 100.000 geïnvesteerd worden. Bij interesse kunt u zich hiervoor aanmelden bij de communicatie instellingen.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Afhankelijk van het project wordt maandelijks of per kwartaal de rente uitgekeerd. De rentebetalingen vinden in de tweede (volledige) week van de maand achteraf plaats.

Wat betekent de Crowdrealestate Waardering?

Crowdrealestate streeft ernaar op een zo eenvoudige en overzichtelijke manier inzage te geven in de risico’s van een project. Tevens wordt het minimale rentepercentage bepaald aan de hand van deze risicowaardering. Deze waardering geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Voorafgaand aan de plaatsing worden projecten uitvoerig door Crowdrealestate gescreend.

Waar kan ik mijn investeringen inzien?

Uw investeringen en voorinschrijvingen treft u in uw persoonlijke portefeuille. Uw kunt deze bekijken door in te loggen op uw account van Crowdrealestate. U heeft zo eenvoudig inzage in uw investeringen, (te) ontvangen rente en aflossingen. Tevens ontvangt u via uw account meldingen en projectupdates.

Welke zekerheden heb ik als investeerder?

Uw investering heeft altijd een onderliggende waarde namelijk het vastgoed. Hier wordt een hypotheekrecht op gevestigd. Het hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht wat u als investeerder kan hebben. Daarnaast kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd, zoals een verpanding van de huuropbrengsten en een hoofdelijke aansprakelijkheid.

Wie waarborgt de zekerheden?

De onafhankelijke Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate waarborgt de zekerheden per project namens de investeerders.

Wat als de leningnemer niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet?

In dit geval treedt Crowdrealestate in overleg met de projecteigenaar om inzicht te krijgen in de situatie en wordt er gekeken of alsnog aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. In het uiterste geval kan dit leiden tot het uitwinnen van de zekerheden. Waaronder in ieder geval het hypotheekrecht. Het vastgoedobject waarop het hypotheekrecht is gevestigd wordt dan middels een executieveiling verkocht. De gelden die hieruit ter beschikking komen worden vervolgens uitgekeerd aan de beleggers.

Welke kosten heb ik als belegger?

Als belegger betaalt u voorafgaand aan uw investering eenmalig bemiddelingskosten aan Crowdrealestate. Dit betreft een vast percentage van 0,45% op uw inleg. Voor meer informatie zie deze link.

Welke kosten heb ik als projecteigenaar?

Als projecteigenaar betaalt u voorafgaand aan de publicatie van uw project eenmalige aanvraag- en plaatsingskosten. Na succesvolle plaatsing en financiering betaalt u eenmalig de succesvergoeding en gedurende de looptijd de beheervergoeding. Voor meer informatie zie deze link.