Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is Crowdrealestate?

Crowdrealestate is een online investerings- en financieringsplatform voor vastgoedprojecten in Nederland, België en Duitsland. Het platform verbindt al jaren op veilige wijze projecteigenaren met beleggers, voor een alternatieve financiering. Dit middels crowdfunding, private placements of 1-op-1 financieringen.

Heeft Crowdrealestate een vergunning?

Crowdrealestate beschikt over een vergunning als crowdfundingdienstverlener als bedoeld in artikel 12, lid 1 van de Europese verordening (ECSPR) en is als zodanig geregistreerd in de openbare registers van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en de European Securities and Markets Authority (ESMA). Het vergunningsnummer is 32000052.

Wat houdt de ECSPR-vergunning in?

Aanbieders van crowdfundingdiensten zijn sinds 10 november 2023 vergunningplichtig en dienen over een ECSPR-vergunning te beschikken. ECSPR staat voor European Crowdfunding Service Providers Regulation. Deze Europese verordening is onderdeel van de Europese Kapitaalmarktunie. Hierbij wordt gestreefd naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten door het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten en beleggersbescherming.

Wie kunnen investeren via Crowdrealestate?

Beleggers via Crowdrealestate dienen 18 jaar of ouder te zijn, handelingsbekwaam te zijn en niet onder curatele te zijn gesteld. Beleggers kunnen een natuurlijk persoon (particulier) of rechtspersoon (zakelijk) zijn. Daarnaast dient u als belegger het verificatie- en onboardingsproces succesvol te doorlopen.

Hoe kan ik mij inschrijven als belegger bij Crowdrealestate?

Om te kunnen beginnen met investeren via Crowdrealestate, dient u eerst een acccount op het digitale platform aan te maken. Klik op deze link om een account aan te maken. Vervolgens kunt u direct vrijblijvend voorinschrijven in de aangeboden projecten. Na het succesvol doorlopen van het verificatie- en onboardingsproces kunt u investeringen afronden.

Wat houdt het verificatie- en onboardingsproces in?

Tijdens het verificatie- en onboardingsproces doorloopt u verschillende stappen, waarbij u onder meer wordt gevraagd uw persoonlijke gegevens in te vullen en u te identificeren door middel van iDIN of een geldig identiteitsbewijs. Ook wordt uw bankrekening op dezelfde wijze geverifieerd en wordt u gevraagd een investeerderstoets en een simulatietoets in te vullen. Dat laatste wordt gevraagd om vast te stellen of u als niet-ervaren belegger of als ervaren belegger wordt gekwalificeerd.

Wat betekent voorinschrijven?

Crowdrealestate werkt standaard met een voorinschrijvingsperiode. Gedurende deze periode kunt u vrijblijvend inschrijven in een project en een deelnamebedrag reserveren. Wanneer tenminste het drempelbedrag is voltekend kunt u de investering en betaling afronden. Beleggers met een voorinschrijving binnen het streefbedrag krijgen de mogelijkheid om als eerste de mogelijkheid om de investering af te ronden.

Wat houdt een drempelbedrag en een streefbedrag in?

Vanaf het drempelbedrag kunnen de gelden worden vrijgegeven aan de projecteigenaar. Het streefbedrag betreft het maximale bedrag wat vrijgegeven kan worden aan de projecteigenaar. 

Hoe kan ik de betaling van mijn investering afronden?

Na een succesvolle voorinschrijvingsperiode en het behalen van tenminste het drempelbedrag ontvangt u van ons een uitnodiging om uw deelname af te ronden. Via het investeringsproces kunt u digitaal akkoord gaan met de voorwaarden en vervolgens de betaling van uw investering afronden. Het deelnamebedrag kunt u overboeken via de gebruikelijke betaalmethodes.

Welke betalingsmogelijkheden zijn er?

U kunt op verschillende wijze uw investering via de betalingsprovider afronden. U kunt via iDEAL, Bancontact of per directe overboeking uw investering afronden. Het vaste rekeningnummer betreft NL05DEUT7056228245 t.n.v. Crowdrealestate by Online Payments Stichting. Ook bij een directe overboeking dient u te allen tijde het betalingsproces te doorlopen en een juiste omschrijving te vermelden.

Wat betekent de Crowdrealestate Waardering?

Crowdrealestate streeft ernaar op een zo eenvoudige en overzichtelijke manier inzage te geven in de risico’s van een project. Dit middels de Crowdrealestate Waardering en de verschillende risicoclassificaties. Op basis van de risicoclassificatie wordt ook de rentevergoeding bepaald.

Welke zekerheden heb ik als investeerder?

Bij Crowdrealestate krijgt u als investeerder altijd een eerste of een tweede recht van hypotheek. Het hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht wat u als investeerder kan hebben. Daarnaast kunnen er aanvullende zekerheden van toepassing zijn, zoals bijvoorbeeld een verpanding van de huuropbrengsten of een hoofdelijke aansprakelijkheid. 

Wat houdt een hypotheekrecht in?

Bij Crowdrealestate kunt u uitsluitend investeren in vastgoedprojecten met hypothecaire zekerheden. Een hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht wat u als belegger kan hebben. Dit kan bij Crowdrealestate een eerste of een tweede recht van hypotheek zijn. Naast de rang in hypotheek is de onderliggende waarde van het hypotheekrecht hierbij van groot belang. Meer informatie hierover kunt u teruglezen in dit blogbericht.

Welke criteria gebruikt Crowdrealestate om projecten te selecteren?

Crowdrealestate voert een uitgebreide screening uit op alle projecten voordat deze worden aangeboden op het platform. De selectiecriteria omvatten een grondige beoordeling van taxatierapporten, jaarverslagen, huurovereenkomsten, en andere relevante documentatie om de financiële stabiliteit en het potentieel van het vastgoedproject en de achterliggende organisatie te beoordelen.

Wat is een Blad Essentiële Beleggingsinformatie (Blad EBi)?

Volgens de richtlijnen van de vergunning moeten beleggers met het Blad met Essentiële Beleggingsinformatie (EBi) in staat worden gesteld om met kennis van zaken een weloverwogen investeringsbeslissing te nemen. Het Blad EBi moet beleggers waarschuwen dat de beleggingsomgeving waarin zij zich begeven risico’s met zich meebrengt die niet worden gedekt door het depositogarantiestelsel of beleggerscompensatiestelsel. Het Blad EBi wordt door de projecteigenaar worden opgesteld in samenspraak met Crowdrealestate en op de projectpagina gepubliceerd.

Hoeveel kan ik maximaal investeren?

Er gelden geen maximale investeringslimieten. Wij adviseren u echter om maximaal 10% van uw vrij belegbare vermogen te investeren middels crowdfunding (conform het advies van de AFM). Ook adviseren wij u om uw inleg te spreiden over meerdere crowdfundingprojecten.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Afhankelijk van het project wordt de rente maandelijks of per kwartaal de rente uitbetaald. De rentebetalingen vinden in de tweede (volledige) week van de maand achteraf plaats. In uw account kunt u alle rentebetalingen inzien.

Welke kosten heb ik als belegger?

Als belegger betaalt u voorafgaand aan uw investering eenmalig bemiddelingskosten aan Crowdrealestate. Dit betreft een vast percentage van 0,45% op uw inleg. Voor meer informatie zie deze link.

Heb ik een bedenktijd na afronding van de investering?

Als belegger heeft u een bedenktermijn van vier dagen na het afronden van de investering. Binnen deze bedenktermijn kunt u de investering herroepen zonder daarvoor een reden op te geven en zonder dat hiervoor een boete wordt berekend. Ook worden de bemiddelingskosten geretourneerd.

Moet ik een overeenkomst ondertekenen?

In het investeringsproces dient u akkoord te gaan met de voorwaarden en de overeenkomst van het desbetreffende project. U kunt eenvoudig digitaal akkoord gaan. Na het afronden van uw investering zijn de overeenkomsten via uw persoonlijke portefeuille te raadplegen en worden de overeenkomsten per e-mail toegezonden.

Wat als de projecteigenaar niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet?

In dit geval treedt Crowdrealestate in overleg met de projecteigenaar om inzicht te krijgen in de situatie en wordt er gekeken of alsnog aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. In het uiterste geval kan dit leiden tot het uitwinnen van de zekerheden. Waaronder in ieder geval het hypotheekrecht. Het vastgoedobject waarop het hypotheekrecht is gevestigd wordt dan middels een gedwongen verkoop verkocht. De gelden die hieruit ter beschikking komen worden vervolgens uitgekeerd aan de beleggers.

Wat gebeurt er met mijn investering als Crowdrealestate ophoudt te bestaan?

Mocht Crowdrealestate ophouden te bestaan, dan zullen de projecten doorgaan. De geldstromen worden beheerd door een onafhankelijke betaaldienstverlener en/of een notaris, en alle zekerheden blijven gewaarborgd door de onafhankelijke Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate. De financiële situatie van Crowdrealestate wordt periodiek getoetst door de toezichthouder, die op basis hiervan ook de vergunning heeft verleend. Crowdrealestate houdt conform de Europese verordening een reserve aan om te kunnen voldoen aan alle verplichtingen.

Vallen de aangeboden crowdfundingdiensten onder het depositogarantiestelsel?

De door Crowdrealestate aangeboden crowdfundingdiensten vallen niet onder het depositogarantiestelsel. Partijen kunnen geen aanspraak maken op het beleggerscompensatiestelsel ten aanzien van de aangeboden beleggingen.

Waar kan ik mijn investeringen inzien?

Uw investeringen treft u aan in uw persoonlijke portefeuille. In uw portefeuille treft u alle informatie aan met betrekking tot de investeringen, zoals bijvoorbeeld de uitgekeerde rente, de beoogde einddatum en kunt de jaaroverzichten raadplegen.

Kan ik mijn investeringen tussentijds aanpassen of opzeggen?

Op dit moment is het niet mogelijk om investeringen tussentijds aan te passen of te verkopen. Crowdrealestate werkt echter aan het mogelijk maken van deze opties in de nabije toekomst. Dit in lijn met de nieuwe Europese vergunning.

Waar kan ik mijn jaaroverzicht downloaden?

Via de persoonlijke portefeuille kunt u de jaaroverzichten van het desbetreffende jaar downloaden. In dit overzicht staan uw investeringen, het openstaande bedrag per 1 januari en 31 december, de uitbetaalde rente en de (tussentijdse) aflossingen.

Wat zijn private placements?

Naast de reguliere projecten via crowdfunding, biedt Crowdrealestate regelmatig private-placement investeringen aan. In deze proposities kan uitsluitend vanaf € 100.000 geïnvesteerd worden. Bij interesse kunt u zich hiervoor aanmelden bij de communicatie-instellingen in uw account.

Wie is de betaaldienstverlener OPP?

Om te voldoen aan de nieuwe Europese regelgeving is Crowdrealestate een samenwerking aangegaan met Online Payment Platform (OPP). OPP is een externe betaaldienstverlener die, in opdracht van Crowdrealestate, het verificatie- en onboardingsproces verzorgt en de betalingen beheert. OPP heeft hiervoor alle benodigde vergunningen en staat onder toezicht van De Nederlandsche Bank (DNB).

Wat doet OPP met mijn gegevens?

OPP voert in opdracht van Crowdrealestate werkzaamheden uit om u als klant te kunnen accepteren. We delen daarom een aantal gegevens met OPP. U verstrekt zelf aanvullende gegevens. OPP controleert en beoordeelt die gegevens. De gegevens die OPP namens Crowdrealestate verwerkt zijn opgenomen in de Privacyverklaring.

Wat is een PEP?

PEP staat voor ‘Politically Exposed Person’ (politiek prominent persoon). Dit is een persoon die een politieke functie bekleedt. Als iemand aan de definitie van een PEP voldoet moet de betaaldienstverlener extra onderzoek verrichten. Dit is omdat er een groter risico is op corruptie. Ook de directe familieleden of nauwe zakenrelatie van deze persoon worden aangemerkt als een PEP. Familieleden van de PEP zijn de partner, de ouders en de kinderen.

Wat is een UBO?

Een UBO (Ultimate Beneficial Owner) is een natuurlijk persoon die uiteindelijk eigenaar is van een organisatie of zeggenschap heeft over een organisatie. Dit zijn bijvoorbeeld mensen die meer dan 25% van de aandelen bezitten, of meer dan 25% eigendomsbelang hebben in een vof. Een organisatie kan één of meerdere UBO's hebben.

Wat is de investeerderstoets?

De investeerderstoets dient u tijdens verificatie- en onboardingsproces in te vullen en hiermee kunt u bevestigen dat u de risico’s van investeren begrijpt en overweegt. Deze toets helpt zowel u als ons om te zorgen dat investeringen verantwoord plaatsvinden. De regelgeving stelt dat deze test om de twee jaar opnieuw bij u wordt aangeboden. De test neemt enkele minuten in beslag en u ontvangt direct de uitslag. De uitslag van deze test heeft geen gevolgen voor het investeren in nieuwe projecten.

Hoe werkt de simulatietoets?

De simulatietoets is volledig nieuw en simuleert de ruimte die beleggers hebben om verlies te dragen. Deze toets zullen wij conform de verordening jaarlijks bij u aanbieden. Crowdrealestate vindt het belangrijk dat investeerders een weloverwogen keuze maken voor een investering in een crowdfundingproject. De door u ingevoerde gegevens zijn nooit zichtbaar voor medewerkers van Crowdrealestate en OPP.

Kan ik de investeerderstoets en de simulatietoets opnieuw invullen?

Nee, dit is niet mogelijk. Volgens wetgeving is de simulatietoets één jaar geldig en de investeerderstoets twee jaar geldig. Wanneer deze periode is verstreken ontvangt u het verzoek deze opnieuw in te vullen.

Wat is het verschil tussen een ervaren en niet-ervaren belegger?

Een ervaren belegger is zich bewust van de risico’s die verbonden zijn aan het beleggen op kapitaalmarkten en die beschikt over voldoende middelen om die risico’s te kunnen nemen. Een ervaren belegger beschikt over de nodige ervaring, kennis of financiële draagkracht, of een combinatie hiervan. Daarom ontvangt een ervaren belegger geen extra risicowaarschuwing. Een niet-ervaren belegger ontvangt wel een risicowaarschuwing bij het doen van een investering.

Heeft u een klacht?

Download het klachtenformulier en verstuur deze naar klacht@crowdrealestate.com. Wij nemen uw klacht vrijblijvend in behandeling en wij streven ernaar om u zo spoedig mogelijk een oplossing te bieden en houden u op de hoogte van de voortgang. Wij danken u voor uw feedback en samen werken we aan een betere dienstverlening.