Veelgestelde vragen (FAQ)

Algemeen

Wat is Crowdrealestate?

Crowdrealestate is een crowdfundingplatform voor vastgoed. Vastgoedondernemers kunnen via het online platform vastgoedprojecten financieren en voor iedereen is het mogelijk om in deze vastgoedprojecten te investeren. Voorafgaand worden de projecten zorgvuldig gescreend op kwaliteit en haalbaarheid.

Staat Crowdrealestate onder toezicht van de AFM?

In Nederland dient een crowdfundingplatform te voldoen aan de eisen, die vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn opgesteld. Een platform dat bemiddelt in leningen aan zakelijke partijen, dient te beschikken over een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art 4:3 van de Wft. Crowdrealestate beschikt over een ontheffing en is opgenomen in het AFM-register. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM.

Investeerders

Wat betekent een voorinschrijvingsperiode?

Crowdrealestate geeft u de gelegenheid om uw investering op voorhand te reserveren. Zodra het project wordt opengesteld ter financiering, krijgt u dat van ons te horen. Als u binnen het streefbedrag heeft gereserveerd krijgt u een bepaalde periode de exclusieve mogelijkheid om uw betaling en investering af te ronden. Mocht u hiervan geen gebruik maken dan komt uw reservering te vervallen.

Kan iedereen investeren via Crowdrealestate?

Het is niet voor iedereen mogelijk te investeren via Crowdrealestate. U moet minimaal 18 jaar oud zijn, handelingsbekwaam zijn en Nederlands of een andere EU-lidstaat ingezetene zijn. Indien de investering vanuit een onderneming wordt gedaan, moet deze statutair gevestigd zijn in Nederland of in een andere lidstaat. Verder dient de naam van de accounthouder van Crowdrealestate te corresponderen met de naam van de rekeninghouder waarmee de investering wordt gedaan.

Hoeveel kan ik maximaal investeren?

Als particuliere investeerder mag u op elk moment maximaal 80.000 euro aan investeringen via dit platform hebben uitstaan. We adviseren u altijd uw investering over meerdere projecten te spreiden. Indien de investering vanuit een rechtspersoon wordt gemaakt, geldt er geen maximaal investeringsbedrag.

Is het ook mogelijk te betalen door middel van een overboeking?

Naast de gebruikelijke betalingsmethodes is het mogelijk om te betalen via een directe overboeking. Neem hiervoor contact op met Crowdrealestate. U ontvangt vervolgens schriftelijk een stortingsverzoek met de betalingskenmerken. 

Is mijn investering tussentijds verhandelbaar?

Vanwege de geldende regelgeving is het niet mogelijk tussentijds uw investering over te dragen. U dient zich daarom bewust te zijn van de risico’s van de niet-verhandelbaarheid van de lening. 

Wanneer wordt mijn investering terugbetaald?

Het geïnvesteerde bedrag kan tussentijds of aan het einde van de looptijd worden afgelost en terugbetaald. Het moment waarop de terugbetaling plaatsvindt, verschilt per project en wordt vooraf duidelijk kenbaar gemaakt.

Wanneer wordt de rente uitbetaald?

Afhankelijk van het project wordt maandelijks of per kwartaal de rente uitgekeerd.

Welke kosten worden in rekening gebracht bij een investering?

Bij elke investering wordt eenmalig 0,9% aan bemiddelingskosten door Crowdrealestate in rekening gebracht. Daarnaast dient u eenmalig transactiekosten te voldoen. De transactiekosten verschillen per betalingsmethode (iDeal € 0,35). Verder zijn er geen doorlopende kosten aan de investering verbonden.  

Wat gebeurt er als het benodigde bedrag niet wordt behaald?

Mocht het benodigde bedrag niet binnen het gewenste termijn worden verkregen, wordt uw investering inclusief de bemiddelingskosten terugbetaald. Eventueel kan het financieringstermijn in overleg met de initiatiefnemer worden verlengd. 

Wat betekent de Crowdrealestate Waardering?

Crowdrealestate streeft ernaar op een zo eenvoudige en overzichtelijke manier inzicht te geven in de risico’s van een project. Tevens is het vaste rentepercentage gekoppeld aan deze risicowaardering.

Waar kan ik mijn beleggingsresultaten inzien?

Door in te loggen op uw account, kunt u in uw eigen vastgoedportefeuille de resultaten terugzien. U blijft daardoor ten allen tijde op de hoogte van alle ontwikkelingen omtrent uw investeringen.

Kan ik mijn investering wijzigen of annuleren?

Nadat uw investering is afgerond, bestaat de mogelijkheid om uw investering te wijzigen of te annuleren. Dit kan 24 uur nadat uw betaling is bevestigd.

Moet ik mijn investering(en) opgeven bij de fiscus?

De geïnvesteerde gelden kunt u zelf opgeven bij de Belastingdienst. Dit kan middels uw aangifte Inkomstenbelasting. Via uw vastgoedportefeuille heeft u direct inzicht in uw investeringen van het betreffende jaar.

Welke zekerheden heb ik als investeerder?

Uw investering heeft altijd een onderliggende waarde namelijk: het vastgoed. Hierop wordt een hypotheekrecht gevestigd. Het hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht wat u als investeerder kan hebben. Indien de vastgoedondernemer niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet ontstaat er een vordering, welke kan leiden tot het uitwinnen van het hypotheekrecht. De verschuldigde bedragen worden met het uitwinnen teruggevorderd.

Wie waarborgt het hypotheekrecht?

Om de investeerders een hypotheekrecht te geven werkt Crowdrealestate met een onafhankelijke stichting. De Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate waarborgt het hypotheekrecht per project namens alle investeerders.

Wat als de vastgoedondernemer niet aan zijn/haar verplichtingen voldoet?

In dit geval treedt Crowdrealestate in overleg met de ondernemer om inzicht te krijgen in de situatie en of er alsnog aan de betalingsverplichtingen kan worden voldaan. Mocht dit niet het geval zijn, worden er een aantal scenario’s aan de investeerders voorgelegd. Iedere investeerder kan door middel van een online stemming zijn voorkeur kenbaar maken. Op basis hiervan neemt Crowdrealestate een besluit.

In het uiterste geval kan dit leiden tot het uitwinnen van het hypotheekrecht, waarbij in samenwerking met de stichting het hypotheekrecht wordt uitgewonnen. Het vastgoedobject waarop het hypotheekrecht is gevestigd wordt dan middels een executieveiling verkocht. De gelden die hierbij vrijkomen worden vervolgens uitgekeerd aan de schuldenaars ofwel de investeerders.

Vastgoedondernemers

Hoe kan ik mijn project aanmelden?

Via het inschrijfformulier op deze website kunt u geheel kosteloos uw project aanmelden.

Wanneer is mijn project geschikt voor het platform?

Bij Crowdrealestate kunnen enkel zakelijke partijen een lening afsluiten. Als randvoorwaarden geldt dat er altijd een hypotheekrecht gevestigd dient te worden op een vastgoedobject. Crowdrealestate staat open voor vastgoedprojecten in alle soorten en maten. De voorkeur wordt gesteld aan projecten met een laag risicoprofiel. Voorop staat dat de rente- en eventuele aflossingsverplichtingen ruimschoots binnen de exploitatie dienen te passen.

Is Crowdrealestate een bankinstelling?

Nee, Crowdrealestate is een volledig onafhankelijk platform voor publieksfinancieringen en verricht hierbij werkzaamheden als tussenpersoon ten behoeve van het publiekelijk aantrekken of ter beschikking verkrijgen van opvorderbare gelden. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM en beschikt over een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art 4:3 van de Wft.

Waarom wordt mijn project gescreend?

Om de kwaliteit te waarborgen worden enkel de beste projecten geplaatst op het platform.

Wanneer weet ik of mijn project geschikt is?

Na aanmelding krijgt u binnen 48 uur te horen of het project binnen het profiel van Crowdrealestate past. Indien het project in aanmerking komt voor de uitgebreide screening hoort u binnen enkele weken of het project geplaatst kan worden op het platform.

Welke kosten zijn er verbonden aan een lening?

Als leningnemer betaalt u eenmalige aanvraag- en plaatsingskosten voorafgaand aan het plaatsen van uw project. Wanneer het volledige bedrag met succes wordt gefinancierd wordt er een succesfee over de totale hoofdsom in rekening gebracht. Tenslotte betaalt u gedurende de looptijd van de lening jaarlijks 0,95% aan beheerkosten. Bekijk hier de tarieven

Zijn de aanvraag- en plaatsingskosten voor eigen risico?  

Enkel de aanvraagkosten die door Crowdrealestate eenmalig in rekening worden gebracht om de aanvraag van leningnemer in behandeling te nemen zijn voor eigen risico. Ter verduidelijking merken wij hierbij op dat bij een eventuele financieringsafwijzing deze aanvraagkosten niet retour worden gestort. De aanvraagkosten dienen voorafgaand aan de screening te worden voldaan.    

Welke rentetarief betaal ik aan de investeerders?

De rente die dient te worden uitgekeerd aan de investeerders wordt door Crowdrealestate met een speciaal ontwikkeld model berekend. De Crowdrealestate Waardering geeft inzicht in de rendementsrisico verhouding en is voor ieder project openbaar. 

Hoe moet ik de rente aan de investeerders uitbetalen?

De rente kunt u eenvoudig overmaken naar de derdengeldenrekening van Sauer & Oonk Adviseurs & Notarissen. Vanuit deze derdengeldenrekening wordt de uitbetalingen automatisch overgemaakt naar alle investeerders. 

Wat is de minimale en maximale looptijd?

Een project dient een minimale duur van 3 maanden tot een maximale duur van 120 maanden te hebben.

Wat is de minimale en maximale leningsomvang?

Een project moet een minimale omvang van 250.000 euro tot een maximale omvang van 5.000.000 euro hebben.