Tarieven voor beleggers

Eenmalige bemiddelingskosten

0,45% van het geïnvesteerde bedrag

Eenmalige bemiddelingskosten

Als belegger betaalt u voorafgaand aan uw investering eenmalig bemiddelingskosten aan Crowdrealestate. Dit betreft een vast percentage van 0,45% over het bedrag dat u investeert. De bemiddelingskosten zijn vrijgesteld van btw. Deze kosten dekken de administratieve verwerking van uw investering en zorgen ervoor dat alles soepel verloopt vanaf het moment dat u besluit te investeren tot en met de aflossing van uw investering.

Voorbeeld: Bij een deelname van € 10.000 betaalt u € 45,00 aan bemiddelingskosten. Dit wordt berekend door 0,45% van uw totale investering te nemen. 

Geen bijkomende kosten

Een van de voordelen van investeren bij Crowdrealestate is dat er geen verborgen of bijkomende kosten zijn. Dit betekent dat tijdens de looptijd van uw investering er geen beheerkosten of andere doorlopende vergoedingen in rekening worden gebracht. Bij de terugbetaling of aflossing van uw investering worden er eveneens geen extra kosten berekend. Ook de betaaldienstverlener zal nooit kosten in rekening brengen.

Teruggave van bemiddelingskosten

Bij Crowdrealestate streven we naar een succesvolle afronding van alle projecten, maar soms kunnen omstandigheden wijzigen. In dergelijke gevallen hanteren we een beleid van teruggave van bemiddelingskosten. Als het project niet het benodigde drempelbedrag behaalt voor aanvang, zorgen we dat uw bemiddelingskosten volledig worden teruggestort. Mochten er andere redenen zijn waardoor het project niet doorgaat, zoals onvoorziene omstandigheden of annulering door de projecteigenaar, dan ontvangt u ook uw bemiddelingskosten terug.