Over ons

Crowdrealestate is een online investerings- en financieringsplatform dat zich richt op het aanbieden van bijzondere en interessante vastgoedprojecten in Nederland, België en Duitsland. Als pionier in de vastgoedfinanciering streven wij ernaar om de toegang tot de vastgoedmarkt te democratiseren door directe verbindingen te leggen tussen projecteigenaren en beleggers. Ons platform biedt een veilig en innovatief alternatief voor traditionele investerings- en financieringsmethoden.

Met een breed scala aan mogelijkheden, waaronder crowdfunding, private placements en 1-op-1 financieringen, heeft Crowdrealestate een divers portfolio van projecten opgebouwd. Crowdrealestate is trots op de rol die we spelen in de financiering van bijzondere projecten zoals nieuwbouw zorgcomplexen en de ambitieuze ontwikkeling van het koepelcomplex in Breda. Deze projecten illustreren onze toewijding aan het ondersteunen van vastgoedprojecten die niet alleen rendabel zijn, maar ook een positieve impact hebben op lokale samenlevingen en stedelijke gebieden.

Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate

Om de belangen van de beleggers te waarborgen is Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate opgericht. Deze onafhankelijke stichting heeft als doelstelling de zekerheden te waarborgen namens de beleggers. Als zekerheid wordt per project een hypotheekrecht gevestigd op naam van de stichting. Afhankelijk van de aard van het project kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd. Tussen de stichting en het platform is een samenwerkingsconvenant gesloten om deze activiteiten te bewerkstelligen.

Visie voor de toekomst

Bij Crowdrealestate zijn we toegewijd aan innovatie, transparantie en het continu verbeteren van onze technologieën. We erkennen het belang van milieuvriendelijke en duurzame projecten en zijn voornemens de integratie van ESG-principes (Environmental, Social, and Governance) de komende jaren verder te versterken.

In 2024 hebben we een belangrijke mijlpaal bereikt met het verkrijgen van de nieuwe Europese vergunning, die onze compliance met de strengere Europese regelgeving waarborgt. Deze vergunning verhoogt de betrouwbaarheid en veiligheid van ons platform voor zowel beleggers als projecteigenaren.

Onze projecten streven niet alleen naar financieel rendement, maar bevorderen ook sociale en ecologische welvaart. Met een robuuste basis en een toegewijd team, blijft Crowdrealestate zich inzetten voor de groei van hoogwaardige vastgoedinvesteringen die zowel economisch voordelig als ecologisch verantwoord zijn.