Over ons

Crowdrealestate is een crowdfundingplatform voor vastgoed. Vastgoedondernemers kunnen via het online platform vastgoedprojecten in de Benelux en Duitsland financieren. Voor iedereen is het mogelijk om in deze proposities te investeren. Voorafgaand worden de projecten zorgvuldig gescreend op kwaliteit en haalbaarheid. Crowdrealestate beschikt over een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden en staat daarmee onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten.

Het financieringslandschap is in grote mate onderhevig aan veranderingen. Banken komen minder snel tot een kredietbeoordeling en stellen strengere financieringseisen. Kansrijke en solide vastgoedprojecten worden vaak afgewezen. Crowdrealestate voorziet in deze financieringsbehoefte en stelt daarnaast investeerders in staat te profiteren van een aantrekkelijk rendement. Bij elke project wordt minimaal een hypotheekrecht afgegeven als zekerheid.

Crowdrealestate draagt zorg voor het optimaal functioneren van het digitale platform. Selecteert aantrekkelijke en solide vastgoedprojecten. Beoordeelt de projecten en verzorgt de marketing, plaatsing en monitoring gedurende de looptijd. Het platform is continu in ontwikkeling om zowel vastgoedondernemer als investeerder daadkrachtig van dienst te zijn.

Ontheffing bemiddelen opvorderbare gelden (AFM)

Crowdrealestate heeft op 14 januari 2016 goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten gekregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art. 4:3 van de Wft. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM en neemt zo veel mogelijk maatregelen om consumenten en ondernemers te beschermen. Crowdrealestate is opgenomen in het AFM-register.

Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate

Om de belangen van de investeerders te waarborgen is de Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate opgericht. Deze onafhankelijke stichting heeft als doelstelling de zekerheden te waarborgen namens de investeerders. Als zekerheid wordt per project een hypotheekrecht gevestigd op naam van de stichting. Afhankelijk van de aard van het project kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd. Tussen de stichting en het platform is een samenwerkingsconvenant gesloten om deze activiteiten te bewerkstelligen.