Over ons

Crowdrealestate is een online investerings- en financieringsplatform voor vastgoedprojecten in Nederland, België en Duitsland. Het platform verbindt al jaren op veilige wijze vastgoedondernemers met investeerders, voor een alternatieve financiering. Dit middels crowdfunding, private placements of 1-op-1 financieringen.

Inmiddels heeft Crowdrealestate meer dan 7.100 actieve investeerders, een totaal projectvolume van circa 600 mln. euro gefinancierd en tot op heden nog geen defaults of betalingsachterstanden binnen de portefeuille.

Ontheffing bemiddelen opvorderbare gelden (AFM)

Crowdrealestate heeft op 14 januari 2016 goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten gekregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art. 4:3 van de Wft. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM en neemt zo veel mogelijk maatregelen om consumenten maar ook ondernemers te beschermen. Crowdrealestate is opgenomen in het AFM-register.

Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate

Om de belangen van de investeerders te waarborgen is Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate opgericht. Deze onafhankelijke stichting heeft als doelstelling de zekerheden te waarborgen namens de investeerders. Als zekerheid wordt per project een hypotheekrecht gevestigd op naam van de stichting. Afhankelijk van de aard van het project kunnen er aanvullende zekerheden worden verlangd. Tussen de stichting en het platform is een samenwerkingsconvenant gesloten om deze activiteiten te bewerkstelligen.