Over ons

Crowdrealestate is een innovatieve organisatie met veel affiniteit binnen het onroerend goed. Na een periode van economische tegenwind waarin wij regelmatig de problematiek omtrent het financieren van vastgoed hebben ervaren bij diverse vastgoedondernemingen, is het idee voor een crowdfundingplatform ontstaan.

Mede door de terughoudendheid van de banken (Basel III), wat heeft geresulteerd in een forse afname van het aantal verstrekte leningen en strengere leenvoorwaarden, zien wij crowdfunding als de uitkomst voor het financieren van vastgoed.

Onze focus ligt hierbij op de vastgoedondernemer in de breedste zin van het woord. Daarnaast bieden wij investeerders de unieke mogelijkheid om met een klein bedrag direct te beleggen in vastgoed. Wij maken beleggen in vastgoed toegankelijk voor iedereen. Het platform staat centraal voor het bij elkaar brengen van vraag en aanbod, ofwel vastgoedondernemers en investeerders.

Wij dragen zorg voor een zo optimaal mogelijk functionerende digitale omgeving, selecteren aantrekkelijke solide projecten, screenen de projecten en doen de marketing. Ons platform is continu in ontwikkeling waardoor wij u zo goed mogelijk van dienst kunnen zijn!

Ontheffing bemiddelen opvorderbare gelden (AFM)

Crowdrealestate heeft op 14 januari 2016 goedkeuring van de Autoriteit Financiële Markten gekregen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art. 4:3 van de Wft. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM en neemt zo veel mogelijk maatregelen om zowel de consumenten als de vastgoedondernemers te beschermen. Zie het AFM-register.

Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate

Om de belangen van de investeerders te waarborgen is de Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate opgericht. Deze onafhankelijke stichting heeft als doelstelling de hypothecaire zekerheden van een project te waarborgen voor de investeerders. Hiervoor wordt het hypotheekrecht ingeschreven op naam van de stichting. Met de stichting is een samenwerkingsconvenant gesloten om deze activiteiten uit te kunnen voeren.