Het nut van hypothecaire zekerheden

Geplaatst op 04-03-2018 door F. Geurtsen

Bij Crowdrealestate kunt u uitsluitend investeren in vastgoedprojecten met hypothecaire zekerheden. Een hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht dat u als investeerder kan hebben. Dit kan een eerste, tweede of derde recht van hypotheek zijn. De onderliggende waarde is hierbij van groot belang. In dit artikel wordt het nut van hypothecaire zekerheden eenvoudig uitgelegd.

Hamburg by night - Gerckens-Photo-Hamburg

Het nut van hypothecaire zekerheden

Een hypotheekrecht is een zekerheidsrecht op een registergoed. Een registergoed kan zowel roerend als onroerend zijn en wordt geregistreerd in de openbare registers, zoals het kadaster (NL) en het Grundbuchamt (DE). 

Een hypotheekrecht wordt gevestigd als zekerheid voor het verstrekken van een lening. De hypotheekgever geeft een hypotheekrecht aan de hypotheekhouder. De hypotheekhouder krijgt met een hypotheekrecht voorrang boven alle andere schuldeisers op het moment dat de verschuldigde geldsom niet wordt betaald.

Hypotheekrechten kunnen alleen via een notariële akte worden gevestigd. In de akte wordt vermeld welke rang het hypotheekrecht heeft en voor welk bedrag de zekerheid wordt ingeschreven.

Hypotheekrecht uitwinnen

In de meeste gevallen zal de eigenaar van het registergoed (de hypotheekgever) weinig merken van het hypotheekrecht. Maar dat wordt anders wanneer de verplichtingen jegens de hypotheekhouder niet worden nagekomen. Op dat moment ontstaat namelijk voor de hypotheekhouder de mogelijkheid om tot zogenaamde executie over te gaan. De uiteindelijke opbrengst wordt als eerste aan de eerste hypotheekhouder uitgekeerd en vervolgens aan een eventuele tweede en derde hypotheekhouder. Het restant wordt uitgekeerd aan de schuldeisers zonder hypotheekrecht. 

Naast een executoriale verkoop is het met toestemming van de rechter ook mogelijk om het registergoed onderhands te verkopen. In veel gevallen levert een onderhandse verkoop meer op dan een executieverkoop.

De onderliggende waarde

De onderliggende waarde is bij het uitwinnen van een hypotheekrecht van groot belang. De waarde van het registergoed bepaalt uiteindelijk de opbrengst bij een executoriale of onderhandse verkoop. Bij iedere propositie van Crowdrealestate wordt daarom een taxatierapport door een onafhankelijk taxateur opgesteld. In dit taxatierapport wordt onder meer de marktwaarde en executiewaarde van het onroerend goed gewaardeerd.

Aanvullende zekerheden

Naast het hypotheekrecht op het onroerend goed kunnen er ook aanvullende zekerheden worden verstrekt. Het meest gebruikelijke is een verpanding van de huurpenningen. Indien de rente of aflossing niet wordt betaald kan de leningverstrekker direct de huur opeisen bij de huurder en hoeft daarvoor niet eerst naar de rechter. Om de onderliggende waarde te versterken kunnen er tevens hypotheekrechten worden gevestigd op aanvullende registergoederen. 

Stichting hypothecaire zekerheden Crowdrealestate

Het gemiddelde aantal investeerders bij een propositie van Crowdrealestate ligt rond de 70 investeerders. Om de belangen van deze investeerders te waarborgen is de Stichting Hypothecaire Zekerheden opgericht. Deze onafhankelijke stichting heeft als doelstelling de hypothecaire zekerheden van een propositie te waarborgen voor de investeerders. Het hypotheekrecht wordt ingeschreven op naam van deze stichting en hoeft daardoor niet afzonderlijk voor alle investeerders ingeschreven te worden.