Crowdrealestate waardering

Bij ieder vastgoedproject wordt een risicoclassificatie door Crowdrealestate toegekend. Hierdoor wordt het voor de investeerders eenvoudig om verschillende investeringen te vergelijken. De vaste rente van een project is gekoppeld aan de toegekende risicoclassificatie. Een project met een risicowaardering A krijgt bijvoorbeeld een lagere vaste rente dan een project met een risicowaardering van D. Dit komt omdat de risico’s bij A lager zijn dan bij D.

A

21 - 23

Defensief

5,5% - 6,5%

B

18 - 20

Behoedzaam

6% - 8%

C

15 - 17

Gematigd offensief

7,5% - 9%

D

12 - 14

Speculatief

> 9%

E

7 - 11

Zeer speculatief

> 9%

De Crowdrealestate waardering is opgebouwd uit 7 risicocategorieën. Met elke categorie kan een project een bepaald aantal punten scoren, deze zijn weergegeven in het onderstaande overzicht. Op basis van het totaal aantal punten wordt de risicoclassificatie van het project vastgesteld. Een project met een puntentotaal van 15 krijgt bijvoorbeeld de risicoclassificatie C toegekend. Per project wordt duidelijk weergegeven hoe deze classificatie is opgebouwd.

Hypotheekrecht

Punten

1e Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek. 5
2e Als investeerder krijgt u het tweede recht van hypotheek. 4
3e Als investeerder krijgt u het derde recht van hypotheek. 2
4e Als investeerder krijgt u het vierde recht van hypotheek. 1

Loan-to-value

Punten

‹ 25% De totale financiering bedraagt een klein deel van de marktwaarde. 3
25% - 75% De totale financiering bedraagt een aanzienlijk deel van de marktwaarde. 2
75% › De totale financiering bedraagt een overgroot deel van de marktwaarde. 1

Match locatie met sector

Punten

Uitstekend De locatie sluit uitstekend aan op de eindgebruiker. 3
Goed De locatie sluit goed aan op de eindgebruiker. 2
Niet goed De locatie sluit niet goed aan op de eindgebruiker. 1

Bezetting

Punten

Bezet Meer dan 90% van het project is reeds verhuurd/verkocht. 3
Deels Minder dan 90% van het project is reeds verhuurd of verkocht. 2
Leeg Het project is nog niet verhuurd of verkocht. 1

Projectfase

Punten

Bestaand Bestaand object doorexploiteren. 3
Herontwikkeling Herontwikkelingsobject (grote verbouwing). 2
Vanaf de grond Volledig nieuwe ontwikkeling. 1

Track record

Punten

15+ mln. euro Zeer ervaren. 3
2,5 - 15 mln. euro Ervaren. 2
0 - 2,5 mln. euro Minder ervaren. 1

Looptijd

Punten

0 - 5 jaar Korte periode. 3
5 - 10 jaar Gemiddelde periode. 2
› 10 jaar Lange periode. 1

Let op: de Crowdrealestate Waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van een project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Ieder project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.