De uitbetaling van een propositie

Geplaatst op 15-11-2022 door M.R.G. Hazelzet

Nadat een propositie succesvol is gesloten kan de uitbetaling voor het project plaatsvinden. Voordat het echter zover is dienen een aantal stappen te worden doorlopen. In dit artikel wordt de uitbetaling van een propositie nader uiteengezet.

Bij Crowdrealestate lopen alle gelden tussen de investeerders en de leningnemers via een onafhankelijke derdenrekening onder beheer van de notaris. Een derdenrekening is een geblokkeerde bankrekening voor gelden die toekomen aan derden en die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde.

1. Vestigen van de zekerheden

In eerste instantie wordt met een notariële akte het hypotheekrecht gevestigd op het desbetreffende vastgoedobject. Dit betreft het belangrijkste zekerheidsrecht dat u als investeerder kunt krijgen. Afhankelijk van het land waar het project is gelegen verloopt dit via een notaris in Nederland, Duitsland of België. Naast het hypotheekrecht op het onroerend goed, worden er regelmatig aanvullende zekerheden verstrekt. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een verpanding van de huurinkomsten, een borgtocht of een aandelenverpanding.

2. Uitbetaling van de gelden

Tezamen met de onderliggende leningsvoorwaarden wordt er een uitbetalingsoverzicht aangeleverd bij de vaste notaris van Crowdrealestate. Dit overzicht betreft een gespecificeerde weergave van het bestedingsdoel als opgenomen in de Bijzondere Leningsvoorwaarden. Indien van toepassing wordt een nota van afrekening bijgesloten met de eindafrekening voor een aankoop of een aflosnota in het geval van een herfinanciering. Hierin staan de openstaande bedragen vermeld, welke voldaan dienen te worden om te transactie daadwerkelijk te laten plaatsvinden.

Alle documenten worden gecontroleerd op juistheid en volledigheid. Dit geldt ook voor de gegevens van de investeerders. Ook worden de deelnamestortingen nagelopen en wordt gekeken naar de herkomst van de gelden. Vervolgens wordt de uitbetaling gedaan aan de leningnemer of aan een andere begunstigde van het project, zoals de verkoper.

3. Vrijgeven bouwdepot

Indien de gelden (deels) worden benut om de kosten voor bouw-, verbouw-, restauratie- en/of renovatiewerkzaamheden te voldoen, worden deze aangehouden op de derdenrekening als bouwdepot. De gelden kunnen in één keer of gefaseerd uitbetaald worden. De gelden worden pas na aanlevering van de facturen, het corresponderen daarvan met de geplande werkzaamheden en na controle van de bouwinspecteur vrijgegeven.