De juiste mix van zekerheden

Geplaatst op 21-05-2017 door D. Voesenek

Regelmatig wordt de vraag gesteld welke zekerheden er zijn verbonden aan een investeringspropositie. Afhankelijk van de factoren die tijdens het uitgebreide screeningsproces aan bod komen wordt gezocht naar de juiste mix van zekerheden. Het samenstellen van het zekerhedenpakket betreft maatwerk en dient hand in hand te gaan met de rentevergoeding. De hypothecaire zekerheden vormen bij Crowdrealestate de basis. Eén van de vele voordelen van crowdfunding voor vastgoed. De paragraaf zekerheden is niet voor niets door defaults steeds prominenter aanwezig in de Nederlandse crowdfundingmarkt.

Hypothecaire zekerheden

Het hypotheekrecht is het belangrijkste zekerheidsrecht wat u als investeerder kunt hebben. Op het vastgoed wordt een hypotheekrecht gevestigd en gewaarborgd door een onafhankelijke stichting. Het hypotheekrecht wordt gevestigd via de notaris middels een hypotheekakte. Indien de initiatiefnemer niet aan zijn of haar betalingsverplichtingen voldoet ontstaat er een vordering, welke kan leiden tot het uitwinnen van het hypotheekrecht. De verschuldigde bedragen worden met het uitwinnen teruggevorderd.

Aanvullende zekerheden

Voor zover noodzakelijk geacht en of die mogelijkheid zich voordoet kan het zekerhedenpakket worden aangevuld met een of meerdere aanvullende zekerheden. De onderstaande zekerheden zijn reeds door Crowdrealestate toegepast en vormen slechts een greep uit de vele mogelijkheden die er zijn.

Verpandingsakte

Een verpandingsakte wordt vaak bijgevoegd bij de hypotheekakte en heeft als doel dat de rechten die voortvloeien uit een overeenkomst naar de pandhouder gaan. In het kader van een verhuurd beleggingsobject kunnen bijvoorbeeld de huuropbrengsten worden verpand. Op het moment dat er dan sprake is van wanbetaling worden de huuropbrengsten opvorderbaar en kunnen hieruit de openstaande verplichtingen (deels) worden voldaan.

Vanuit een heel ander perspectief kan een verpanding ook worden ingezet voor de aandelen. Buiten alle andere rechten die zijn verbonden aan de aandelen, kan dit middel dienen als stok achter de deur ter waarborging van de continuïteit van de organisatie. Hier wordt gebruik van gemaakt indien het feitelijke bestuur van de leningnemer en de bovenliggende entiteiten uit één en dezelfde (natuurlijke) persoon bestaat. Wanneer deze persoon niet meer in staat is om zijn of haar taak uit te oefenen, kan de vennootschap stuurloos worden. Doordat het bestuur door de onafhankelijke stichting (tijdelijk) kan worden waargenomen wordt dit scenario uitgesloten.

Akte van borgtocht

Voor de verplichtingen die voortkomen uit de leningsovereenkomst kan een borgtocht worden afgegeven door bijvoorbeeld de moedermaatschappij van de leningnemer. Tevens kan deze worden afgegeven voor de inkomsten en de kostenposten die gerelateerd zijn aan het object. Zoals een borgtocht voor de huurinkomsten en het onderhoud. De akte van borgtocht hoeft niet notarieel vastgelegd te worden.

Een borgtocht kan van grote toegevoegde waarde zijn. Zeker als de borg financieel sterker is dan de leningnemer zelf, maar ook bij risicovollere vastgoedobjecten kan het risico na borgstelling aanvaardbaar worden.

Bekijk hier hoe de bovenstaande zekerheden bij Crowdrealestate zijn toegepast.