Tarieven Crowdrealestate

Beleggers

Als belegger betaalt u voorafgaand aan uw investering eenmalig bemiddelingskosten aan Crowdrealestate. Dit betreft een vast percentage van 0,45% op uw inleg. De bemiddelingskosten zijn vrijgesteld van btw. Zo betaalt u bij een deelname van € 10.000 respectievelijk € 45,00 aan bemiddelingskosten. Zowel gedurende de looptijd als bij de aflossing van uw investering worden geen andere kosten in rekening gebracht. De bemiddelingskosten worden teruggestort indien het drempelbedrag niet wordt behaald of voorafgaand aan de uitbetaling aan de projecteigenaar geen doorgang zal vinden.

Projecteigenaren

Als projecteigenaar betaalt u de volgende vergoedingen aan Crowdrealestate:

VergoedingBedrag/percentage
Aanvraag-/plaatsingskosten€ 2.500,00 eenmalig
Succesvergoeding3,5% - 10% eenmalig
Beheervergoeding0,95% per jaar 


Alle vergoedingen zijn vrijgesteld van btw. De succesvergoeding en beheervergoeding wordt enkel in rekening gebracht bij het behalen van tenminste het drempelbedrag. De beheervergoeding wordt maandelijks berekend over het uitstaande bedrag. Bij tussentijdse aflossingen wordt de beheervergoeding lager. De succesvergoeding is afhankelijk van de benodigde begeleiding en de te verrichten werkzaamheden. De succesvergoeding wordt te allen tijde voorafgaand aan de plaatsing medegedeeld.