Investeren in de transformatie van de koepel

Eenvoudig online investeren via Crowdrealestate

 • Maandelijks vaste rente
 • Eerste hypotheekrecht

Crowdrealestate heeft een ontheffing ontvangen voor het bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art 4:3 van de Wft. Crowdrealestate is opgenomen in het AFM-register en staat onder toezicht van de AFM.

Investeren in de koepel

Investeer vanaf 5 september 2022 om 16:00 uur eenvoudig online in de transformatie van het koepelcomplex, ofwel het nieuwe 'Koepel District'. Dit iconische complex met diverse monumentale gebouwen staat in het historisch hart van de Nassaustad Breda en krijgt een levendige herbestemming.

Via het online investeringsplatform van Crowdrealestate is het binnenkort mogelijk om laagdrempelig te investeren in de afzonderlijke delen van het koepelcomplex. Goed om te weten: de vaste rente wordt maandelijks uitbetaald en als zekerheid krijgen investeerders het eerste recht van hypotheek.

Het koepelcomplex

Elke Bredanaar kent de koepelgevangenis: het markante rijksmonument prijkt al meer dan 130 jaar aan de Nassausingel en is één van de iconen van de parel van het Zuiden. 

Het bijzondere gebouw in neorenaissancestijl werd tussen 1882 en 1886 gebouwd naar een ontwerp van architect en ingenieur Johan Frederik Metzelaar, die er internationale bekendheid mee verwierf. Zijn zoon Willem Cornelis Metzelaar heeft het aangrenzende gerechtsgebouw en de vrouwengevangenis ontworpen.

Kenmerkend voor het koepelcomplex is natuurlijk de koepelgevangenis zelf, met 205 identieke cellen en een open cirkelvormige binnenruimte. Ooit bedoeld om de hele gevangenis vanuit het midden te overzien. De koepel met ijzeren spanten en een diameter van 53 meter bekroont het complex.

Vijf afzonderlijke proposities

Het koepelcomplex is kadastraal opgesplitst in vijf afzonderlijke proposities, bestaande uit de koepelgevangenis, het poortgebouw, de vrouwenvleugel, het kliniekgebouw en het gerechtsgebouw. Door deze splitsing (zie interactieve afbeelding) kunt u zelf kiezen in welke onderdelen van het complex u investeert. 

Koepelgevangenis

Demnächst verfügbar

De koepelgevangenis werd tussen 1882 en 1886 gebouwd naar een ontwerp van architect en ingenieur J.F. Metzelaar. Het bijzondere koepelgebouw, met 205 identieke cellen, heeft een open, cirkelvormige middenruimte zodat bewakers de hele gevangenis vanuit het midden konden overzien. Een koepel met ijzeren spanten en een diameter van maar liefst 53 meter bekroont het 38 meter hoge rijksmonument. ln Haarlem en Arnhem staan twee vergelijkbare koepelcomplexen.

 • Bouwjaar 1882 - 1886
 • Rijksmonument

Vrouwenvleugel

Verfügbar

Aan de westkant van het gevangenisterrein bevindt zich de in 1890 ontworpen vrouwengevangenis. Tegelijkertijd met het gerechtsgebouw is deze ontworpen door W.C. Metzelaar, de zoon van de architect van de koepelgevangenis. Voorheen was de functie hiervan huis van bewaring, daarna tot 2013 als penitentiaire inrichting voor vrouwen en tot begin vorig jaar in gebruik als evenementenlocatie. De vrouwenvleugel met drie verdiepingen telt 116 cellen. Bij deze propositie behoren ook twee naastgelegen dienstwoningen.

 • Bouwjaar 1890
 • Monumentaal

Gerechtsgebouw

Verfügbar

Het gerechtsgebouw is in 1890 eveneens ontworpen door W.C. Metzelaar, de zoon van de architect van de koepelgevangenis. Het gebouw is ontworpen in neorenaissancestijl, geïnspireerd op de architectuur van de Gouden Eeuw. De stijl werd veelal toegepast bij overheidsgebouwen en is hier herkenbaar aan de trapgevels. In de boogvelden boven de ramen zijn tegeltableaus aangebracht waarop attributen staan die met de rechtspraak te maken hebben.

 • Bouwjaar 1890
 • Rijksmonument

Poortgebouw (en dienstgebouwen)

Demnächst verfügbar

Het poortgebouw is gelijktijdig met de koepelgevangenis gebouwd en ligt aan de oostkant van het terrein met de ingang aan de Nassausingel. J.F. Metzelaar is met zijn ontwerp geïnspireerd door de middeleeuwse kasteel- of stadspoort. De poort bevindt zich tussen twee zware robuuste torens verbonden met elkaar door een rondboog. Bij deze propositie behoren ook enkele dienstgebouwen aan de achterzijde van de koepelgevangenis.

 • Bouwjaar 1883
 • Rijksmonument

Kliniekgebouw

Demnächst verfügbar

Op een centrale plek op het gevangenisterrein bevindt zich de oude psychiatrische inrichting, ook wel 'gebouw S' genoemd. Gebouw S is het meest moderne cellencomplex. Deze oude psychiatrische inrichting is in 2004 gebouwd en bevat zo'n 75 cellen. Deze cellenvleugel was speciaal voor de gevangenen met o.a. mentale problemen.

 • Bouwjaar 2004
 • Meest recente en moderne cellencomplex

Mobiliteitshub

Nicht verfügbar

Levendige herbestemming

Het koepelcomplex is een vaste waarde in de binnenstad van Breda. En dat blijft zo. Projectontwikkelaars VDD Project Development en Being transformeren het hele district naar een levendige bestemming. Van gesloten complex naar open, toegankelijk gebied met diverse landschappen.

De visie voor het district? Een "dorp in de stad" creëren, waarbij het mogelijk is om te wonen, verblijven, (net)werken, ontspannen, sporten en cultuur te beleven.

Voor het project zullen Being en VDD Project Development samenwerken met de internationaal gerenommeerde architecten OMA (NL), B Architecten (BE) en DELVA Landscape (NL). De komende maanden zal het ontwikkelaarsteam het project verder uitwerken.

Aandacht voor duurzaamheid

De kracht van het project 'Koepel District' ligt in het behouden van het bestaande historisch erfgoed in combinatie met duurzame ontwikkeling. Daarom wordt er door de projectontwikkelaars Being en VDD Project Development veel aandacht besteed aan duurzaamheid en ecologie. Zo zetten ze maximaal in op circulair bouwen, waarbij bouwmateriaal wordt hergebruikt of gerecycled. En om het verbruik te minimaliseren, wordt er een beroep gedaan op duurzame technieken zoals aardwarmte, zonnepanelen en warmtepompen.


Foto's/beeldmateriaal door:
LM Studio's en Evy van Nispen

Veelgestelde vragen (FAQ)

Hoe kan ik deelnemen?

Vanaf 5 september 2022 om 16:00 uur kunt u geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren. Halverwege september 2022 wordt het vervolgens mogelijk om uw betaling en investering via het digitale platform van Crowdrealestate af te ronden. Het koepelcomplex wordt in huidige staat in vijf afzonderlijke fases gepubliceerd.

Wat is de rol van Crowdrealestate?

Crowdrealestate is een investerings- en financieringsplatform voor vastgoed. Vastgoedondernemers kunnen via het online platform vastgoedprojecten financieren en voor iedereen is het mogelijk om in deze vastgoedprojecten te investeren. Voorafgaand aan de publicatie worden de projecten zorgvuldig gescreend op kwaliteit en haalbaarheid.

Wie zijn de projectontwikkelaars?

De Nederlands-Belgische ontwikkelcombinatie Being en VDD Project Development hebben het koepelcomplex reeds aangekocht. De ontwikkelcombinatie is met hun plan als winnaar uit de bus gekomen na een openbare verkoopprocedure van het Rijksvastgoedbedrijf. De komende maanden worden de plannen door de projectontwikkelaars verder uitgewerkt.

Waar kan ik meer informatie vinden?

Vanaf 5 september 2022 om 16:00 is de eerste projectpagina inzichtelijk. Op de projectpagina's treft u alle specifieke project en leningseigenschappen aan, zoals bijvoorbeeld het vaste rentepercentage, de looptijd en de zekerheden.

Welk rendement krijg ik als investeerder?

Als investeerder krijgt u gedurende de looptijd van de leningen een vaste rente uitbetaald. Uw investering is hierbij direct rentedragend vanaf storting. Als investeerder betaalt u geen eenmalige bemiddelingskosten.

Wat zijn de zekerheden?

Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek op de onderliggende waarde van de desbetreffende propositie. Dit hypotheekrecht wordt gevestigd voorafgaand aan de uitbetaling van het project bij onze vaste notaris. Het hypotheekrecht wordt ingeschreven op naam van de onafhankelijke Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate. Naast het hypotheekrecht wordt ook een rentedepot als zekerheid aangehouden op de derdenrekening van de notaris.

Staat Crowdrealestate onder toezicht van de AFM?

In Nederland dient een crowdfundingplatform te voldoen aan de eisen, die vanuit de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en De Nederlandsche Bank (DNB) zijn opgesteld. Een platform dat bemiddelt in leningen aan zakelijke partijen, dient te beschikken over een ontheffing bemiddelen in opvorderbare gelden als bedoeld in art 4:3 van de Wft. Crowdrealestate beschikt over een ontheffing en is opgenomen in het AFM-register. Crowdrealestate staat onder toezicht van de AFM.

Hoe zit het met de Oekraïnse vluchtelingen?

Momenteel vangt de Gemeente Breda ongeveer 380 Oekraïense vluchtelingen op in het koepelcomplex. De nieuwe eigenaren zijn voornemens deze opvang voort te zetten. In samenwerking met de gemeente en omgeving zal worden nagedacht over de tijdelijke invulling van de locatie.

Crowdrealestate

Het Bredase Crowdrealestate is een investerings- en financieringsplatform voor vastgoed. Via crowdfunding en andere financieringskanalen worden vastgoedprojecten in Nederland, Duitsland en België gefinancierd.

Crowdrealestate is sinds 2016 actief en heeft sindsdien vastgoedprojecten in alle soorten, maten en fases succesvol geplaatst en afgerond. Het projectvolume van Crowdrealestate bedraagt momenteel € 230M+ zonder enige defaults of betalingsachterstanden.

Mocht u meer willen weten over onze werkwijze of ook een vastgoedproject willen (her)financieren kunt u contact met ons opnemen.