Zorgvastgoed is booming

Geplaatst op 21-07-2019 door F. Geurtsen

De interesse in zorgvastgoed maakte de afgelopen jaren een enorme groei door. In 2018 werd met een beleggingsvolume van 945 miljoen euro alle records verbroken. Volgens de huidige prognoses zal deze trend zich doorzetten en het totale beleggingsvolume in 2019 meer dan één miljard euro bedragen. Demografische ontwikkelingen en het huidige zorgstelsel in Nederland maken zorgvastgoed een toekomstbestendige beleggingscategorie.

Er is met name aandacht voor particuliere zorginitiatieven. Beleggers, zorgexploitanten en projectontwikkelaars zien dan ook vele kansen. Van herontwikkelingsprojecten tot de overnames van bestaande verzorgingshuizen. In 2019 heeft Crowdrealestate reeds vijf van deze projecten met veel succes geplaatst. De interesse vanuit de crowd is groot. Al deze projecten werden binnen minder dan een dag voltekend. Projecten in Nederland, maar ook in Duitsland.

De bovenstaande grafiek laat zien dat het bedrag dat beleggers in zorgvastgoed investeren de afgelopen jaren flink is gestegen. In 2012 lag het belegd vermogen in deze categorie nog rond de 50 miljoen euro, in 2009 was zorgvastgoed in Nederland zelfs een nauwelijks bestaande sector. In het eerste half jaar van 2019 werd er al 489 miljoen euro geïnvesteerd, wat 25% meer is dan in het eerste half jaar van 2018.

De gestegen interesse heeft voor een groot deel te maken met het groeiende aantal 75-plussers. Vanaf die leeftijd neemt de vraag naar een aangepaste woning sterk toe. Nederland telt zo’n 1,3 miljoen mensen in deze categorie. Naar schatting groeit dit aantal tot 2,1 miljoen in 2030. Ook de privatisering in de zorg speelt een grote rol. Senioren wonen steeds langer thuis en het klassieke verzorgingshuis zal de komende jaren nagenoeg verdwijnen. Alleen wie hele zware zorg nodig heeft, komt nog in aanmerking voor opname in een verpleeghuis. Bovendien veranderen de wensen van 75-plussers. Zij voelen zich lang niet altijd thuis in een grootschalig complex en zoeken een omgeving die ze naar hun eigen smaak kunnen inrichten en waar ze contact hebben met buren. Ontwikkelaars bedenken daarom verschillende kleinschalige woonvormen voor senioren. De recentelijk door Crowdrealestate geplaatste projecten Zorgappartementen Steyl en Woonzorgcentrum Parkhuys zijn hier een goed voorbeeld van.

Het aanbod loopt echter nog steeds ver achter op de vraag. Nederland heeft zeker duizend nieuwe zorglocaties nodig. Dit blijkt uit een inschatting van CBRE, mede gebaseerd op het huidige tekort van 80.000 seniorenwoningen, de actuele wachtlijsten voor intramurale zorghuisvesting en de behoefte van eerste- en tweedelijns zorgaanbieders om zich geclusterd te vestigen in gezondheidscentra. 

De behoefte aan goed zorgvastgoed zal dus verder blijven toenemen. Door de groeiende vraag vanuit de gebruiker en de interessante risico-rendementsverhouding, groeit het aantal beleggers op de markt. Daarnaast ontstaan steeds meer samenwerkingen tussen zorgpartijen en marktpartijen en worden nieuwe (zorg)initiatieven ontplooid. De verwachting is dat er in vergelijking met voorgaande jaren meer nieuwbouwontwikkelingen en herontwikkelingen van zorgcomplexen op de markt zullen komen. Momenteel heeft Crowdrealestate diverse zorgvastgoedprojecten in voorbereiding en naar alle waarschijnlijkheid zullen er nog vele volgen.

Bronnen: https://fd.nl/ondernemen/1286573/vergrijzing-trekt-beleggers-aan-in-het-zorgvastgoed, https://nieuws.cbre.nl/1000-nieuwe-locaties-nodig-zorgvastgoed/, https://fd.nl/achtergrond/1287619/wie-bouwt-de-nodige-verpleeghuizen