Statistieken 2022

Geplaatst op 29-12-2022 door F. Geurtsen

Crowdrealestate is in 2022 sterk gegroeid. Zo is het financieringsvolume meer dan verdubbeld en is in 2022 meer dan € 100.000.000 gefinancierd. Ook zijn er tot op heden nog geen betalingsachterstanden of defaults binnen de leningenportefeuille. In dit artikel treft u de belangrijkste statistieken van het afgelopen jaar aan.

Het financieringsvolume is in het jaar 2022 meer dan verdubbeld ten opzichte van 2021. Dankzij deze sterke groei heeft Crowdrealestate in 2022 meer dan 100 miljoen euro gefinancierd. Dit middels een mooi aanbod aan crowdfundingprojecten, private placements en 1-op-1 financieringen.


De gemiddelde jaarlijkse rentevergoeding is in 2022 met circa 0,8% gestegen ten opzichte van vorig jaar. De dalende trend sinds 2019 is hiermee verbroken. Het is de verwachting dat de gemiddelde rentevergoeding aankomend jaar verder zal oplopen. Door het ontbreken van defaults en betalingsachterstanden binnen de leningenportefeuille is het verschil tussen het bruto- en het nettorendement minimaal.


De gemiddelde loan-to-value van de geplaatste projecten is in 2022 afgenomen van 70% naar slechts 58%. Dit is op basis van de getaxeerde marktwaarde bij aanvang van de geplaatste vastgoedprojecten. Aankomend jaar streeft Crowdrealestate naar een gemiddelde loan-to-value van hetzelfde niveau.

Alle projecten van Crowdrealestate hebben hypothecaire zekerheden. Crowdrealestate publiceert voornamelijk vastgoedprojecten met een eerste recht van hypotheek als zekerheid. In 2021 was dit percentage zelfs 100% en in 2022 maar liefst 95%. De focus blijft aankomend jaar hetzelfde.

De beoogde looptijd van de geplaatste proposities van Crowdrealestate was in 2022 gemiddeld 2 jaar. Vorig jaar was dit nog 2,5 jaar en in 2020 ongeveer 3,5 jaar. De gemiddelde looptijd van alle geplaatste projecten van Crowdrealestate bedraagt momenteel 2,7 jaar. 

In deze grafiek wordt de status van de geplaatste projecten per jaar weergeven. De geplaatste projecten in 2017, 2018 en 2019 zijn grotendeels afgelost. Dit in lijn met de gemiddelde looptijden van de projecten. Het voornemen van Crowdrealestate is om het percentage van de verlengde projecten in begin 2023 naar 0% terug te brengen.

Crowdrealestate financiert sinds de oprichting projecten in Nederland, Duitsland en België. Het merendeel van de projecten is in Nederland gesitueerd. Crowdrealestate zal het aankomende jaar niet naar andere landen uitbreiden.

Tot op heden heeft Crowdrealestate geen betalingsachterstanden en geen defaults binnen de leningenportefeuille. Het uitwinnen van de hypothecaire zekerheden is derhalve nog niet aan de orde geweest.