Kansen groei crowdfunding Europa

Geplaatst op 09-02-2018 door D. Voesenek

Er zijn op het moment veel factoren die een verdere groei van crowdfunding in Europa tegenhouden. In Brussel wordt al lange tijd onderzocht welke mogelijkheden en obstakels zich voordoen op de Europese crowdfundingmarkt. De Europese Commissie komt daarom in maart dit jaar met een voorstel om een goed geregelde interne kapitaalmarkt te creëren.

Op dit moment ontstaat er in elk land een losstaande crowdfundingmarkt, in plaats van dat er één overkoepelende crowdfundingmarkt is in Europa. Zo merkte de Europese Commissie op dat de crowdfundingmarkt zeer heterogeen is, met name omdat landen hun eigen regelgevende kaders hanteren en dit een Europese samenhang bemoeilijkt. Investeerders en ondernemers hebben immers slechts beperkte mogelijkheden als zij enkel toegang hebben tot de lokale markt.

Het streven naar een grote interne kapitaalmarkt was tot op heden voor de Europese Commissie geen reden om crowdfunding te reguleren. In maart van dit jaar zal de Europese Commissie een voorstel doen om crowdfunding toch op Europees niveau te reguleren. Brussel hoopt daarmee diverse grensoverschrijdende problemen op te lossen. Wanneer er op Europees niveau sprake is van uniformiteit kan dit zowel de investeerder als de ondernemer ten goede komen.

De Europese Commissie merkt daarnaast op dat er nog altijd culturele barrières en taalobstakels zijn, die het voor zowel investeerders als ondernemers niet aantrekkelijk maken om in andere landen via crowdfunding te investeren of geld op te halen. Vooralsnog is het wachten op het rapport wat naar alle waarschijnlijkheid in maart zal verschijnen.