Jaaroverzicht 2023

Geplaatst op 02-01-2024 door F. Geurtsen

Het jaaroverzicht van 2023 is via uw persoonlijke portefeuille te downloaden. In dit overzicht staan uw investeringen, het openstaande bedrag per 1 januari 2023 en 31 december 2023 en de uitbetaalde rente.

Wanneer u investeert via Crowdrealestate neemt u deel in een lening die wordt verstrekt aan een onderneming en ontvangt u periodiek rente als tegenprestatie. Oftewel, u krijgt als belegger een vordering. De rente die u ontvangt, is gelijk aan de rente die de onderneming betaalt. Er wordt geen belasting ingehouden en er worden bij Crowdrealestate gedurende de looptijd en bij de aflossing geen andere kosten in rekening gebracht.

Voor particuliere beleggers worden beleggingen belast in Box 3, met een fictief rendement als grondslag. Dus niet de daadwerkelijke rentevergoedingen. In het huidige systeem (2023) van Box 3 wordt gebruik gemaakt van fictieve rendementspercentages voor verschillende vermogenscategorieën. De actuele percentages van 2023 treft u aan op de website van de Belastingsdienst. Het belastingtarief van Box 3 bedraagt 32% en het heffingvrije vermogen is € 57.000 per belastingplichtige. Hoeveel belasting u concreet over de belegging betaalt is derhalve afhankelijk van uw persoonlijke situatie.

Wanneer geld wordt uitgeleend vanuit een onderneming en u derhalve een zakelijke belegger bent, dan wordt de rentevergoeding belast met vennootschapsbelasting (VPB). Het VPB-tarief bedraagt 19% voor winsten tot € 200.000 en 25,8% voor winsten daarboven. Als de onderneming de ontvangen rente als dividend naar privé uitkeert, dan bent u dividendbelasting en inkomstenbelasting in Box 2 verschuldigd. In 2023 bedraagt het tarief voor deze twee belastingen samen 26,9%. Zolang het geld in de onderneming blijft en bijvoorbeeld gebruikt wordt voor nieuwe geldleningen, dan is deze heffing niet aan de orde.

Heeft u specifieke inhoudelijke vragen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst en/of uw belastingadviseur.