Investeren in Duitse woningen

Geplaatst op 18-02-2016 door D. Voesenek

Al jarenlang wordt vastgoed in Duitsland door vele beleggers als veilige haven gezien. Deze populariteit blijft voorlopig nog wel even aanhouden. Door de stevige structuur van de arbeidsmarkt, de invoering van het minimumloon, het stijgende consumentenvertrouwen en de toenemende immigratie wordt verwacht dat Duitse woningen ook dit jaar evenals in 2015 verder in waarde zullen stijgen.

Duitse woningmarkt

Duitsland is een echte huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan 60% uit huurwoningen. Most Germans don’t buy their homes, they rent. Here’s Why. Hoewel de bevolkingsaantallen om demografische redenen over het geheel genomen teruglopen, groeit de vraag naar woonruimte steeds meer.

De komende jaren zal Duitsland sterk vergrijzen. Tegelijkertijd daalt de gemiddelde omvang van huishoudens, als gevolg van de voortschrijdende individualisering van de maatschappij. Dit betekent dat er meer woonruimte nodig is. Er is een toenemende vraag naar kleinere en middelgrote huurwoningen, ofwel huurappartementen in het middensegment. De grote vraag en het tekort aan beschikbare huurwoningen stuwt de prijzen.

Dit decennium zal op grond van de demografische ontwikkeling in Duitsland het aantal werkenden en werkzoekenden afnemen. Dit geldt met name voor de economische kerngebieden van West-Duitsland. De hieruit voortkomende vraag naar arbeidskrachten kan worden voorzien door de hevig toenemende immigrantenstroom. Deze toestroom beïnvloedt tevens de woningmarkt. Leegstand wordt opgevuld.

Parallel aan de bovenstaande ontwikkelingen wijzen herkenbare indicatoren erop dat de huidige nieuwbouwactiviteiten naar verwachting lang niet aan de sterke vraag kunnen voldoen.

Kansen en bedreigingen

Kansen liggen er vooral in kleinere steden en industrieel sterk ontwikkelde regio’s als het Ruhrgebied. Ook hier is de vraag naar huurappartementen toegenomen. Doordat de marktomvang ten opzichte van Nederland groter is en minder transparant, is het in Duitsland nog mogelijk om 'koopjes’ te vinden. Zeker in kleinere steden ontstaan hierdoor volop kansen. Wel kan vergrijzing in bepaalde regio’s grote gevolgen hebben. Deze vergrijzing kan worden ondervangen door het toenemende aantal immigranten. Kijkend naar de grotere steden als München en Berlijn is het de vraag of de prijzen op dit niveau stand blijven houden. Echter, zal er van een vastgoedbubbel voorlopig geen sprake zijn.