Investeren in Duits vastgoed; vestigen van een hypotheekrecht

Geplaatst op 29-07-2023 door D. Staal

Al geruime tijd biedt Crowdrealestate de mogelijkheid om te investeren in Duits vastgoed. Dankzij de aantrekkelijke voorwaarden is het aandeel Duitse proposities in de afgelopen jaren gestegen tot circa 42%. Voor elke financiering via Crowdrealestate is de aanwezigheid van een hypotheekrecht een cruciale vereiste. De inschrijving van dit hypotheekrecht in Duitsland volgt een gedetailleerde procedure. Graag nemen wij u hierin mee.

1. Goedkeuring hypotheekakte

Het ontwerp van de hypotheekakte (Grundschuldurkunde) wordt voorgelegd bij Crowdrealestate en de onafhankelijke Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate die de belangen van de investeerders waarborgt. Na goedkeuring van beide partijen ontvangt de Leningnemer vervolgens een schriftelijk akkoord dat de hypotheekakte kan worden ingeschreven in het Grundbuch, het kadaster van Duitsland.

2. Passeren hypotheekakte

De Crowdrealestate Leningnemer, oftewel de huidige of toekomstige eigenaar van het vastgoedobject dient de akte op het kantoor van de Duitse notaris te ondertekenen. Dit wordt in het Duits ook wel de Beurkundung genoemd. Indien het vastgoed nog niet in eigendom is verkregen door de Leningnemer wordt ook de verkoper als partij opgenomen in de hypotheekakte. De kopie van de ondertekende hypotheekakte wordt bij het vaste notariskantoor van Crowdrealestate in Nederland aangeleverd, waar de derdenrekening in beheer is.

3. Bevestiging Duitse notaris

Nadat de hypotheekakte is gepasseerd stuurt de Duitse notaris hiervan een bevestiging naar de notaris van Crowdrealestate in Nederland. Dit ter bevestiging dat de akte is gepasseerd en voor registratie naar het Grundbuchambt is verzonden.

4. Afschrift hypotheekakte

Na het passeren van de hypotheekakte wordt de Vollstreckbare Ausfertigung (het afschrift van de hypotheekakte - voorzien van een apostille) per post naar de hypotheekhouder Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate verzonden. Dit afschrift wordt zorgvuldig bewaard door de belangenbehartiger van de crowd. Een kopie hiervan is op aanvraag te allen tijde beschikbaar voor investeerders in de desbetreffende propositie.

5. Bevestiging Grundbuchambt

Binnen enkele weken wordt de bevestiging ontvangen dat het hypotheekrecht is geregistreerd in het Grundbuch. Deze bevestiging wordt per post medegedeeld, middels een Eintragungsbekanntmachung aan de hypotheeknemer. Dit geldt ook voor toekomstige wijzigingen van zakelijke rechten met betrekking tot het onderhavige vastgoedobject, zoals het doorhalen van het hypotheekrecht of eigendomswijzigingen.

Het vestigen van een hypotheekrecht in Duitsland is een nauwkeurig proces, waarbij vele stappen ondernomen dienen te worden. Het team van Crowdrealestate heeft zich hierin gespecialiseerd door de realisatie van tientallen proposities in Duitsland. Voorbeelden van deze proposities betreffen onde andere Nieuwbouw Freudental, Portefeuille Erfurt, Woningen Hof en Appartementencomplexen Gössnitz