Het vestigen van een hypotheekrecht in Duitsland

Geplaatst op 16-08-2020 door D. Voesenek

De leningenportefeuille van Crowdrealestate bestaat voor 58% uit projecten in Duitsland. Genoeg reden om de procedure voor het inschrijven van het hypotheekrecht in Duitsland uit te lichten. Voor de uitbetaling van de Crowdrealestate proposities geldt immers als randvoorwaarde dat investeerders minimaal een hypotheekrecht als zekerheid verkrijgen.

1. Goedkeuring hypotheekakte

Het ontwerp van de hypotheekakte (Grundschuldurkunde) wordt voorgelegd bij Crowdrealestate en de onafhankelijke Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate die de belangen van de investeerders waarborgt. Na goedkeuring van beide partijen ontvangt de Leningnemer vervolgens een schriftelijk akkoord dat de hypotheekakte kan worden ingeschreven in het Grundbuch, het kadaster van Duitsland.

2. Passeren hypotheekakte

De Crowdrealestate Leningnemer, oftewel de huidige of toekomstige eigenaar van het vastgoedobject dient de akte op het kantoor van de Duitse notaris te ondertekenen. Dit wordt in het Duits ook wel de Beurkundung genoemd. Indien het vastgoed nog niet in eigendom is verkregen door de Leningnemer wordt ook de verkoper als partij opgenomen in de hypotheekakte. De kopie van de ondertekende hypotheekakte wordt bij het vaste notariskantoor van Crowdrealestate in Nederland aangeleverd, waar de derdenrekening in beheer is.

3. Bevestiging Duitse notaris

Nadat de hypotheekakte is gepasseerd stuurt de Duitse notaris hiervan een bevestiging naar de notaris van Crowdrealestate in Nederland. Dit ter bevestiging dat de akte is gepasseerd en voor registratie naar het Grundbuchambt is verzonden.

4. Afschrift hypotheekakte

Na het passeren van de hypotheekakte wordt de Vollstreckbare Ausfertigung (het afschrift van de hypotheekakte - voorzien van een apostille) per post naar hypotheeknemer Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate verzonden. Dit afschrift wordt zorgvuldig bewaard door de belangenbehartiger van de crowd. Een kopie hiervan is op aanvraag te allen tijde beschikbaar voor investeerders in de desbetreffende propositie.

5. Bevestiging Grundbuchambt

Binnen enkele weken wordt de bevestiging ontvangen dat het hypotheekrecht is geregistreerd in het Grundbuch. Deze bevestiging wordt per post medegedeeld, middels een Eintragungsbekanntmachung aan de hypotheeknemer. Dit geldt ook voor toekomstige wijzigingen van zakelijke rechten met betrekking tot het onderhavige vastgoedobject, zoals het doorhalen van het hypotheekrecht of eigendomswijzigingen.