Het gemiddelde netto rendement

Geplaatst op 21-11-2018 door F. Geurtsen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft alle crowdfundingplatforms in Nederland aanbevolen om het gemiddelde netto rendement van de geplaatste projecten te publiceren. Het gemiddelde netto rendement voor investeerders bij Crowdrealestate bedraagt 5,49%. In dit artikel wordt de berekening hiervan uitgelegd en vergeleken met onder meer het gewogen gemiddelde van alle andere crowdfundingplatforms in Nederland.

Aanbeveling AFM

De aangeboden rentepercentages (bruto rendement) van alle crowdfundingprojecten in Nederland verschillen enorm, evenals de zekerheden. Crowdfundingplatforms met een hoger gemiddelde van het bruto rendement hebben over het algemeen meer betalingsachterstanden en afboekingen.

Nederland telt op dit moment 41 actieve crowdfundingplatforms, waarvan ongeveer de helft het gemiddelde netto rendement conform de aanbeveling van de AFM heeft gepubliceerd. De verwachting is dat de aanbeveling binnenkort een verplichting zal worden en alle crowdfundingplatforms hieraan moeten voldoen.

De berekening (AFM methode)

Volgens de AFM moeten de netto rendementen worden getoond als de gemiddelde rente minus de afgeboekte posten minus de kosten van het platform. Elke maand dient het gemiddelde netto rendement vervolgens geactualiseerd te worden. Investeerders kunnen hierdoor een betere inschatting maken van de netto rendementen die zij kunnen behalen en inzicht krijgen in de risico’s die gepaard gaan met de investering.

De vergelijking

Het bruto rendement van alle crowdfundingprojecten in Nederland varieert van 1,0% tot 20,0%. Het gewogen gemiddelde hiervan is 7,49% (oktober 2018). Het gewogen gemiddelde van het bruto rendement van Crowdrealestate bedraagt 5,65%. 

Van alle crowdfundingplatforms die het gemiddelde netto rendement volgens de AFM methode berekenen bedraagt het gewogen gemiddelde 3,33%. Het gemiddelde netto rendement van Crowdrealestate bedraagt 5,49%. Het verschil tussen het bruto en netto rendement van de volledige crowdfundingmarkt is aanzienlijk groter dan bij Crowdrealestate. Dit grote verschil is te verklaren doordat de grootste crowdfundingplatforms in Nederland projecten aanbieden met een relatief hoog bruto rendement en uiteindelijk ondermaats presteren. Een enkeling heeft zelfs een negatief gemiddeld netto rendement. De tijd zal het moeten uitwijzen of dit door het selectiebeleid van de aangeboden projecten komt en/of andere redenen heeft. 

Bronnen: https://www.afm.nl/nl-nl/nieuws/2018/apr/rapport-crowdfunding-informatievoorziening, http://www.crowdfundingcijfers.nl/lening-portefeuilles/, https://www.crowdfundmarkt.nl/crowdfunding-data 

De volgende crowdfundingplatforms hebben het gemiddelde netto rendement volgens de AFM methode gepubliceerd: All4Funding, Capital Circle, Collin Crowdfund. Crowdrealestate, Greencrowd, Investormatch, Kapitaal Lokaal, Kapitaal Op Maat, Knab Crowdfunding, Lendahand, Massafinanciering, Matching Capital, NLInvesteert, SamenInGeld, The Dutch Deal, Voordegroei, Waardevoorjegeld, ZIB Crowdfunding.