Stijging aantal woningtransformaties

Geplaatst op 17-11-2019 door D. Voesenek

Uit gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat er vorig jaar dertienduizend woningen aan de woningvoorraad door transformatieprojecten zijn toegevoegd. Over een periode van vijf jaar is dan ook een grote stijging van het aantal transformatiewoningen zichtbaar. De meeste woningen in 2018 werden uit transformatie gerealiseerd in voormalige kantoorgebouwen en maatschappelijk vastgoed, zoals voormalige ziekenhuizen of scholen.

De opgeleverde transformatiewoningen vormen bijna 14 procent van alle woningen die in 2018 aan de woningvoorraad zijn toegevoegd. Met name kleinere woningen met een oppervlakte tot 50 vierkante meter werden uit deze transformatieprojecten gerealiseerd. Het gaat dan met name om woningen voor eenpersoonshuishoudens (61 procent) en paren zonder thuiswonende kinderen (27 procent).

Het overgrote deel van deze transformatiewoningen zijn voor de huurmarkt bestemd. Op basis van de eigendomssituatie die bekend was in 2017 was circa 10 procent in handen van woningbouwcorporaties en maar liefst 78 procent van andere partijen dan corporaties. Bij slechts 12 procent gaat het zich om koopwoningen. De nieuwbouwsector heeft met bijna 67 duizend woningen nog altijd de ruime meerderheid van de woningen die in 2018 aan de woningvoorraad zijn toegevoegd.

Bron: https://www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2019/43/13-duizend-woningen-door-transformatie-van-gebouwen