Financiering van projectontwikkeling?

Geplaatst op 18-10-2019 door F. Geurtsen

Volgens de Property Lending Barometer 2019 van KMPG verstrekken traditionele banken in Nederland steeds minder vastgoedleningen. Dit in tegenstelling tot Duitsland, waarbij de financiering van vastgoed nog steeds van groot strategisch belang is. Met name ontwikkelingsprojecten van minder dan 20 mln. euro kunnen in Nederland niet meer bij de traditionele bank terecht.

Deze resultaten komen naar voren in de recent gepubliceerde Property Lending Barometer, die internationaal accountants- en advieskantoor KPMG jaarlijks presenteert. KPMG onderzoekt hierin het sentiment rond de financiering van vastgoed in veertien Europese landen.

Volgens het onderzoek staat het merendeel van de Nederlandse banken bij een financieringsomvang van minder dan 20 mln. euro enkel nog open voor de financiering van beleggingsvastgoed, ofwel vastgoedprojecten met directe inkomsten. Ontwikkelingsprojecten van deze financieringsomvang worden vaak al bij aanvang afgewezen. Dit ondanks de grote behoefte naar woningen en zorgvastgoed. 

Projectontwikkelaars moeten dus gebruik gaan maken van alternatieve financieringsvormen, zoals crowdfunding. Juist in de beginfase (< 5 mln. euro) van een project kan de financieringsvorm crowdfunding uitstekend passen. Bijvoorbeeld om de grond aan te kopen en vervolgens de vergunningsprocedure te doorlopen. Middels de voorverkoop of verkoop aan een eindbelegger kan de lening aan het einde van de looptijd worden afgelost.

Bij Crowdrealestate worden steeds vaker ontwikkelingsprojecten aangemeld. Naar verwachting zal het aantal ontwikkelingsprojecten op het platform dan ook verder toenemen. Vanuit de crowd is hiervoor veel interesse. Zo werden de laatste ontwikkelingsprojecten binnen enkele uren overtekend.

Bron:  https://home.kpmg/hr/en/home/insights/2019/10/KPMG-Property-Lending-Barometer-2019-Banks-remain-buoyant-about-property-lending-in-Europe.html