Europese crowdfundingvergunning

Geplaatst op 05-11-2023 door F. Geurtsen

Crowdrealestate heeft reeds de Europese vergunning voor crowdfundingdienstverleners aangevraagd. Deze nieuwe wetgeving betekent een uitbreiding op het gebied van beleggersbescherming, transparantie en operationele processen. Met de verhoogde standaarden kan de AFM (Autoriteit Financiële Markten) waarborgen dat in alle EU-landen dezelfde regels gelden voor crowdfundingdienstverleners.

CSP-vergunning 

Partijen in Nederland die zich richten op crowdfunding voor bedrijfsactiviteiten, moeten over de zogeheten vergunning Crowdfunding Service Provider (CSP-vergunning) beschikken om crowdfundingdiensten te mogen verlenen. Zo ook Crowdrealestate. De AFM toetst of deze partijen voldoen aan de vereisten en de doelstellingen van de European Crowdfunding Service Providers Regulation (ECSPR). De ECSPR is onderdeel van de Europese Kapitaalmarktunie waarbij gestreefd wordt naar harmonisatie van de EU-kapitaalmarkten.

De nieuwe verordening legt grote nadruk op transparantie voor beleggers, waarbij crowdfundingdienstverleners zoals Crowdrealestate verplicht zijn gedetailleerde informatie te verstrekken over projecten. Dit biedt investeerders helder inzicht in projecten, hun vooruitzichten en de bijbehorende risico's. Een andere grote wijziging is het schrappen van het maximale investeringsbedrag voor particuliere beleggers en dat de maximale hoofdsom per project € 5.000.000 zal bedragen. Dit vergroot de financiële flexibiliteit voor beleggers, terwijl platforms worden aangemoedigd om hun aanbod verder te verbeteren.

Enigma (onderdeel van Projective Group) heeft Crowdrealestate begeleid bij het aanvragen van deze CSP-vergunning. Momenteel wordt gewerkt aan de implementatie van de nieuwe vergunning en de onboarding naar de Payment Service Provider (PSP). De eerste projecten voor na de verlening van de nieuwe vergunning zijn reeds vastgelegd en in voorbereiding.

Bestaande projecten

De huidige ontheffing van Crowdrealestate loopt door tot 10 november 2023. Derhalve is het nog mogelijk om tot en met 9 november 2023 te investeren in de nog beschikbare projecten. Deze projecten lopen op de gebruikelijke wijze door tot en met de beoogde aflossingsdatum. De geplaatste projecten voor 10 november 2023 blijven onveranderd. 

Payment Service Provider

Een van de eisen van de CSP-vergunning is het gebruik van een betaaldienstverlener. Alle betaalstromen dienen namelijk via een betaaldienstverlener te verlopen. Crowdrealestate is hiervoor een samenwerking aangegaan met Online Payment Platform. Binnenkort volgt hierover meer informatie. De betaalstromen van de bestaande projecten blijven via de gebruikelijke derdenrekening van de notaris lopen.

Meer informatie en private placements

In de aankomende periode zullen we meer gedetailleerde updates delen over de specifieke veranderingen en mogelijkheden die de CSP-vergunning met zich meebrengt. Daarnaast blijven wij natuurlijk private placements (vanaf € 100.000) aanbieden. Als u geïnteresseerd bent in deze aanbiedingen, kunt u zich aanmelden via de berichtgeving instellingen in uw account. Mocht u tussentijdse vragen hebben, kunt u uiteraard contact met ons opnemen.