Duitse economie groeit sterker door in 2018

Geplaatst op 17-12-2017 door D. Voesenek

De Duitse economie groeit volgend jaar nog verder door dan nu al het geval is. Dit meldt de economische denktank Institut für Wirtschaftsforschung (Ifo) uit München. Deze heeft zijn verwachtingen voor de groei flink verhoogd. Voor 2018 wordt gerekend op een groei van 2,6%. Dit is het hoogste percentage sinds 2011. De huidige politieke situatie heeft geen gevolgen voor de bedrijvigheid.

In een persbericht zei Ifo-voorzitter Clemens Fuest dat de Duitse economie in geweldige vorm is. De groei zal tot diep in 2018 blijven aanhouden. Tot voor kort stond er een raming van 2,0% in de boeken voor volgend jaar. Voor 2017 rekent de instelling op 2,3%.

Meer export                                                                                                        

De groei wordt breed gedragen. ‘Veel sectoren, van de bouw tot de industrie en de distributie, bloeien en dat is de reden waarom onze vertrouwensindex constant nieuwe records aantikt.' Uit de cijfers van de Ifo, blijkt dat de binnenlandse vraag stabiel, maar op relatief hoog niveau, blijft groeien. Ondanks dat de overheidsuitgaven minder snel toenemen, trekt het aantal investeringen stevig aan. Door de aantrekkende groei in Europa en de wereld neemt in 2018 vooral de export sterk toe.

Volgens de Zuid-Duitse denktank zal het grote overschot op de lopende rekening verder groeien. Van 252 miljard euro dit jaar tot 278 miljard euro in 2019.  Als percentage van het bruto binnenlands product valt de toename echter mee.

Toenemend begrotingsoverschot

De sterke groei van de economie leidt ertoe dat de overheid steeds meer geld overhoudt. Het begrotingsoverschot komt dit jaar uit op 42,1 miljard euro. Dit komt neer op 1,3% van het bbp. Voor 2018 en 2019 rekent het Ifo op respectievelijk 1,5% en 1,7%. Daarbij wordt wel een kanttekening geplaatst dat de cijfers erg onzeker zijn. Zo kan de nieuwe regering besluiten om meer uit te gaan geven. Tevens kunnen er nieuwe bezuinigingen worden doorgevoerd.

Op de arbeidsmarkt zet de krapte verder door. Dit jaar zijn er 44,3 miljoen Duitsers aan het werk, oplopend tot 45,2 miljoen in 2019. In dat jaar zitten er 2,2 miljoen werkloos thuis, tegen 2,5 miljoen nu. De krapte vertaalt zich niet in forse loonstijgingen. De inflatie komt dit jaar uit op 1,8%. Voor 2018 zit er 1,9% in het vat, oplopend naar 2,2% in 2019.

Verschillende risico's

Van oververhitting hoeft niemand bang te zijn werd eerder geconcludeerd. Huishoudens en ondernemingen leunen immers niet sterk op schulden. De correctie zal naar verwachting nog een paar jaar op zich laten wachten. Als deze er komt zal die aangejaagd worden door een externe factor buiten Europa. Bijvoorbeeld door China, oververhitting van de Amerikaanse economie of het knappen van een zeepbel.

Ook het Ifo noemt China een risico voor de wereldeconomie en Duitsland. De hoge schuldenlast van de Chinese private sector kan een bedreiging vormen voor de financiële stabiliteit. Andere risico's zijn een brexit die harder uitvalt dan verwacht, de blijvende zwakte van Zuid-Europese banken en hogere renteniveaus als gevolg van Amerikaans monetair beleid. Het belastingplan van de Republikeinen zal tot begrotingstekorten leiden en daarmee de vraag naar geld vergroten. Dit vertaalt zich mogelijk in hogere leentarieven.