De kracht van rendement herinvesteren

Geplaatst op 09-09-2018 door F. Geurtsen

Albert Einstein noemde de kracht van samengestelde interest het achtste Wereldwonder en Warren Buffett is het levende bewijs dat u met het herinvesteren van uw rendement een groot fortuin kan verdienen. In dit artikel wordt daarom de kracht van uw rendement herinvesteren uitgelegd en met enkele voorbeelden toegelicht.

“Compound interest is the eighth wonder of the world.” – Albert Einstein

Enkelvoudige interest

Stel u investeert € 10.000 in een propositie van Crowdrealestate. De vaste rentevergoeding van deze propositie bedraagt 5,0% per jaar en de looptijd vijf jaar. Gedurende de looptijd ontvangt u € 500 per jaar aan rente en na vijf jaar wordt u afgelost. In totaal heeft u dan 25,0% rendement gemaakt op uw inleg van € 10.000.

Samengestelde interest

Bij het direct herinvesteren van uw rente wordt niet alleen de rente berekend over de inleg, maar ook over de bijgeschreven rente. Dit wordt ook wel rente-op-rente of samengestelde interest genoemd. Hierdoor krijgt u in de loop der tijd steeds meer rendement. 

In het eerste voorbeeld heeft u bij een gelijkwaardige rentevergoeding na vijf jaar geen 25,0%, maar 27,6% rendement gemaakt op uw inleg. Wanneer u de jaarlijkse rente van € 500 telkens doet herinvesteren ontvangt u in het vijfde jaar maar liefst 21,6% meer rendement op uw inleg dan bij enkelvoudige interest. 

De kracht van rendement herinvesteren

Bij enkelvoudige interest stijgt uw vermogen lineair. Bij samengestelde interest daarentegen stijgt uw vermogen niet lineair, maar exponentieel. Een handig hulpmiddel om het effect van de samengestelde rente te schatten is de 72-regel. Deze regel geeft aan (bij benadering) hoe lang het duurt voordat u de inleg heeft verdubbeld. Bijvoorbeeld bij een rentepercentage van 5,0% is uw inleg al na 14,4 jaar verdubbeld (72 / 5 = 14,4). Ter vergelijking zal dat bij enkelvoudige interest pas na 20 jaar zijn. 

Samengestelde interest in een video uitgelegd


Samengestelde rente heeft dus maximaal effect op lange termijn. De kracht van samengestelde interest manifesteert zich pas echt na verloop van jaren. Geduld is dus een schone zaak.

Warren Buffett over samengestelde interest