Jaaroverzicht 2021

Geplaatst op 12-01-2022 door F. Geurtsen

Het jaaroverzicht van 2021 is reeds via uw persoonlijke portefeuille te downloaden. In dit overzicht staan uw investeringen, het openstaande bedrag per 1 januari 2021 en 31 december 2021 en de uitbetaalde rente. In dit artikel wordt uitleg gegeven over hoe de Belastingdienst met uw inkomsten uit crowdfunding omgaat.

Wanneer u investeert via Crowdrealestate neemt u deel in een lening die wordt verstrekt aan een onderneming en ontvangt u periodiek rente als tegenprestatie. De rente die u ontvangt is gelijk aan de rente die de onderneming betaalt. Er wordt geen belasting ingehouden en er worden bij Crowdrealestate gedurende de looptijd en bij de aflossing geen andere kosten in rekening gebracht.

Als particuliere investeerder hoeft u in Nederland geen belasting af te dragen over uw daadwerkelijke inkomsten uit crowdfunding. Uw investeringen worden wel gezien als onderdeel van uw vermogen en vallen onder de ‘grondslag sparen en beleggen’ (box 3).

Hoeveel belasting u betaalt is derhalve afhankelijk van de waarde van uw vermogen en niet van uw werkelijke inkomsten uit crowdfunding of andere beleggingen. Dat betekent dat u het uitstaande saldo moet opgeven bij uw aangifte inkomstenbelasting (verstrekte leningen). Net zoals u dit doet met het saldo van uw bankrekening. De rente hoeft niet te worden opgegeven, tenzij deze wordt bijgeschreven bij het banksaldo.

Actuele informatie over de berekening van de belasting van uw inkomsten uit vermogen treft u aan op de website van de Belastingdienst.

Bent u een zakelijke investeerder? Voor ondernemers die in het kader van hun onderneming handelen, vormt het geïnvesteerde bedrag een (vreemd vermogen) vordering die op de balans gezet moet worden. De ontvangen rente behoort tot het resultaat van de onderneming en de eenmalige bemiddelingskosten (vrijgesteld van btw) zijn hierbij aftrekbaar. Voor IB ondernemers wordt de winst belast in box 1 en voor  ondernemingen met rechtspersoonlijkheid, zoals een besloten vennootschap, wordt hierover vennootschapsbelasting geheven.

Heeft u specifieke inhoudelijke vragen? Dan adviseren wij u contact op te nemen met de Belastingdienst en/of uw belastingadviseur.