Crowdfunding als graadmeter

Geplaatst op 05-01-2016 door F. Geurtsen

Met crowdfunding kunnen vastgoedondernemers geld ophalen, maar daar blijft het niet bij. Crowdfunding kan uitstekend gebruikt worden als graadmeter voor het succes van vastgoed. Crowdfunding creëert namelijk draagvlak op meerdere fronten.  

Crowdfunding als graadmeter?

Crowdfunding is veel meer dan enkel het aantrekken van een financiering. Een crowdfundingcampagne kan als indicator dienen om de potentie van vastgoed te meten. Wanneer er veel vraag is vanuit de beleggers, kan er nagenoeg worden geconcludeerd dat er voldoende vertrouwen en interesse is in het project. Dit geldt niet alleen voor de beleggers, maar crowdfunding creëert ook een breed draagvlak onder de potentiële eindgebruikers, overige financiers, buurtbewoners en gemeenten.  

Potentiële eindgebruikers

Een succesvolle crowdfundingcampagne blijft niet onopgemerkt bij de potentiële kopers en huurders van een vastgoedproject. Al in een vroegtijdig stadium wordt gewerkt aan de marketing. Tijdens de crowdfundingcampagne wordt het voor iedereen mogelijk om laagdrempelig te investeren in het desbetreffende vastgoedproject. Via diverse media wordt het project onder de aandacht gebracht. Alle investeerders worden klantambassadeur en vertellen met veel trots over hun gemaakte investering. Dit zal een positieve invloed hebben op de verkoop en verhuur.  

Aanvullende financiering

Crowdfunding overtuigd. Zo worden de overige financiers overtuigd om de aanvullende financiering te verstrekken. Een succesvolle crowdfundingcampagne geeft zekerheid aan bijvoorbeeld de bank om de financiering met het eerste hypotheekrecht te verstrekken. Niet voor niets zijn honderden beleggers al voorgegaan. Banken staan positief tegenover dergelijke stapelfinancieringen. De kracht van de crowd wordt als een belangrijke waarde beschouwd.

Buurtbewoners en gemeenten

Door de laagdrempeligheid van crowdfunding kunnen alle betrokkenen investeren in het desbetreffende vastgoedproject. Buurtbewoners kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van hun eigen leefomgeving. Dit zorgt natuurlijk voor een breed draagvlak onder de omwonenden. Na een succesvolle crowdfundingcampagne zijn ook gemeenten eerder bereid om mee te werken. Langdurige procedures krijgen sneller doorgang. Het plan wordt ten slotte door een breed publiek gedragen.