Solide basis in onzekere tijden; woningen en zorgvastgoed

Geplaatst op 16-04-2020 door F. Geurtsen

Het coronavirus zal een grote impact hebben op de economie. Te midden van alle hectiek blijkt vastgoed over het algemeen stabiel te zijn. Met name (huur)woningen en zorgvastgoed worden niet direct geraakt door de economische effecten van het coronavirus. Alle rentebetalingen lopen bij Crowdrealestate dan ook onverhinderd door. Dit in tegenstelling tot vele andere aanbieders met horeca, retail, toerisme en bedrijfsmatig vastgoed in de leningenportefeuille.

De huidige leningenportefeuille van Crowdrealestate bestaat voor circa 95% uit (huur)woningen en zorgvastgoed. Deze twee vastgoedsegmenten worden niet of nauwelijks direct geraakt door de economische effecten van het coronavirus. De bijbehorende lockdown is immers niet van toepassing op (huur)woningen en zorgvastgoed. De kasstromen van deze vastgoedsegmenten blijven tot op heden stabiel.

Op de lange termijn is het echter onvermijdelijk dat het coronavirus een impact zal hebben op de algemene economie. Zoals bekend heeft het CPB dan ook de eerder voorspelde economische groei van 1,4% bijgesteld naar een economische krimp van tussen de 1,2% en 7,7% in 2020. Dit afhankelijk van de duur van de coronacrisis en de lockdown die daarmee samenhangt. De vraag is nu in hoeverre deze economische krimp invloed heeft op de lopende en toekomstige projecten van Crowdrealestate.

Het grote voordeel van de projecten van Crowdrealestate is in ieder geval dat de vraag vanuit de gebruikerskant, oftewel de huurders van de woningen en het zorgvastgoed ontzettend groot blijft. Zowel voor, tijdens als na de coronacrisis. Het aanbod is immers nu al zeer beperkt. Voor de projecten van Crowdrealestate is dit gunstig. De bezettingsgraad blijft hierdoor optimaal en de continuïteit van de exploitatie gewaarborgd.

Het voorgaande wordt versterkt doordat het veranderde groeiperspectief van de economie ook aannemelijke gevolgen zal hebben voor de bouwsector. De verwachting van het Economisch Instituut voor de Bouw (EIB) is dan ook dat de bouwproductie voor de komende twee jaar drastisch zal afnemen. Net zoals bij de voorgaande crisis en die daarvoor. Pas in 2022 wordt weer een stijging in de nieuwbouwproductie verwacht. Het aanbod in (huur)woningen en zorgvastgoed blijft hierdoor de aankomende periode beperkt.

Crowdrealestate zal de aankomende periode nauwelijks afwijken van het oorspronkelijke acceptatiebeleid en projecten blijven plaatsen die voornamelijk voorzien in de basisbehoeften van de mens, namelijk huisvesting en gezondheidszorg. De financieringsomvang in verhouding tot de onderliggende waarde wordt daarbij beperkt gehouden, zodat eventuele waardedalingen opgevangen kunnen worden. De nieuwe projecten in voorbereiding voldoen hier uitstekend aan.