Hotel Westerpark

Investeren met een loan-to-value van 67%

U investeert met deze propositie in een hotel met 35 kamers in Amsterdam als onderliggende waarde. De beoogde looptijd van deze propositie is 36 maanden en de vaste rentevergoeding bedraagt 6,5% per jaar. Als investeerder krijgt u als zekerheid op het object een eerste recht van hypotheek en verpanding van de huuropbrengsten. De loan-to-value van de onderliggende waarde bedraagt 67%.

Het object bestaat uit 35 hotelkamers en is nabijgelegen het Westerpark in Amsterdam. Het budgetvriendelijke hotel is tot 2042 verhuurd en wordt door de hotelexploitant onderverhuurd aan het COA, een zelfstandig bestuursorgaan van de Nederlandse overheid. De tijdelijke verhuur aan het COA biedt extra zekerheid en stabiele inkomsten wat bijdraagt aan de financiële stabiliteit van het project.

De lening wordt verstrekt aan de projecteigenaar om de huidige bancaire lening af te lossen en de overwaarde gedeeltelijk vrij te maken. Het onderpand is al geruime tijd in eigendom van een gelieerde vennootschap van de initiatiefnemer en succesvol in exploitatie. Gedurende de afgelopen decennia is door de initiatiefnemer zorgvuldig een gespreide vastgoedportefeuille opgebouwd in Amsterdam en omgeving.

Belangrijkste kenmerken van deze propositie:

 • Vaste rente van 6,5% per jaar;
 • Beoogde looptijd van 36 maanden;
 • Eerste recht van hypotheek;
 • Verpanding van de huuropbrengsten;
 • Loan-to-value van 67%;
 • Bezettingsgraad van 100%;
 • Stabiele huurinkomsten;
 • Uitstekende staat van onderhoud;
 • Ervaren projecteigenaar;
 • Maandelijkse uitbetaling;
 • Direct rentedragend vanaf storting;
 • Eenmalige bemiddelingskosten van 0,45%.

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 6,5% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij de minimale inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 975,00 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. Aan het eind van de beoogde looptijd wordt u afgelost middels een herfinanciering of verkoop van het object.

Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 6,5%
Beoogde looptijd 36 maanden
Totaal rendement € 975,00

Crowdrealestate waardering

Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek met een ruime overwaarde, de ligging van het object en de bezettingsgraad van 100% is dit een stabiele en solide investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek op het object. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value op basis van de getaxeerde marktwaarde in de huidige staat bedraagt 67%. 2 punten
Match locatie met sector De strategische ligging van het object sluit goed aan bij de behoeften van de huurder, wat bijdraagt aan een stabiele vraag. 3 punten
Bezetting Een volledige bezettingsgraad met een langjarig huurcontract zorgt voor een consistente inkomstenstroom. 3 punten
Projectfase Het project betreft bestaande bouw, wat minder risico's met zich meebrengt vergeleken met projecten in de ontwikkelingsfase. 3 punten
Trackrecord De initiatiefnemer heeft het object al geruime tijd in eigendom. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 36 maanden. 2 punten
Extra zekerheid Verpanding van de huuropbrengsten. 1 punten
Totaal 22 punten

Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.

Financieringsopbouw

De lening wordt verstrekt aan de projecteigenaar om de huidige bancaire lening af te lossen en de overwaarde gedeeltelijk vrij te maken. Het drempelbedrag van deze propositie bedraagt € 2.335.000 en het streefbedrag is vastgesteld op € 5.000.000. Als investeerder krijgt u als zekerheid op het object een eerste recht van hypotheek en een verpanding van de huuropbrengsten.

De 35 hotelkamers in de buurt van het Westerpark zijn in november 2023 getaxeerd op een marktwaarde in de huidige staat van € 7.480.000. De overwaarde op basis van de maximale hoofdsom van de lening via Crowdrealestate en de getaxeerde marktwaarde bedraagt € 2.480.000 en de loan-to-value bedraagt respectievelijk 67%. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is derhalve ruimschoots dekkend.

Investeerders Crowdrealestate € 5.000.000 Eerste hypotheekrecht
Overwaarde € 2.480.000
Totale omvang € 7.480.000

Projectomschrijving

Het object omvat 35 hotelkamers van een budgetvriendelijk hotel nabij het Westerpark in Amsterdam, inclusief bijbehorende hotelfaciliteiten. De hotelkamers bevinden zich op de begane grond van het complex, wat bijdraagt aan de toegankelijkheid en het comfort voor de gasten. In het complex zijn meerdere hotels gevestigd, evenals kantoren. De exploitatie van de 35 hotelkamers van deze propositie is recentelijk overgenomen door de huidige exploitant G-Experience.

De strategische ligging van het hotel dichtbij belangrijke toeristische attracties en zakelijke faciliteiten, zoals het Westerpark en de Amsterdamse zakendistricten, vergroot de aantrekkingskracht op zowel toeristen als zakelijke reizigers. Deze centrale locatie biedt gasten gemakkelijke toegang tot de belangrijkste bezienswaardigheden en bedrijven in de stad, waardoor het hotel een ideale keuze is voor verschillende soorten bezoekers. Ook voor de huidige tijdelijke verhuur aan het COA is de locatie uitstekend geschikt, wat zorgt voor stabiele inkomsten en bijdraagt aan de maatschappelijke behoefte aan geschikte opvangplekken voor asielzoekers.

Marktomschrijving

In Amsterdam is er een beleid geïmplementeerd om de oprichting van nieuwe hotels te beperken, vooral om de toeristenstroom te managen en de leefbaarheid voor bewoners te behouden. Deze restrictieve maatregelen hebben tot gevolg dat de hotelontwikkeling binnen Amsterdam wordt vertraagd, wat de bestaande vraag concentreert op de beschikbare accommodaties. Dit beleid helpt niet alleen bij het reguleren van de toeristenstromen, maar zorgt er ook voor dat de hotelprijzen en -waardes in de stad potentieel hoger blijven door een beperkt aanbod. Dit maakt de stad aantrekkelijk voor bestaande hotels vanwege de hoge bezettingsgraad en sterke operationele prestaties.

Europa kampt momenteel met een vluchtelingenprobleem. Honderdduizenden vluchtelingen uit landen als Syrië, Irak, Oekraïne en Afghanistan zoeken in Europa, waaronder Nederland, naar een beter bestaan. Ook in de gemeente Amsterdam is er een grote behoefte aan voldoende en geschikte opvangplekken. Door de spreidingswet moet Amsterdam een groot aantal asielzoekers opvangen. De tijdelijke verhuur aan het COA speelt hier uitstekend op in.

Eindgebruiker

Het hotelobject, gelegen aan de Willem de Zwijgerlaan in Amsterdam, wordt geëxploiteerd door G-Experience die sinds 2021 actief is op deze locatie. De exploitant heeft een langdurig huurcontract vastgelegd dat doorloopt tot april 2042. In samenspraak met de gemeente van Amsterdam heeft de hotelexploitant sinds maart 2024 alle hotelkamers aan het COA onderverhuurd. Het contract hiervan loopt t/m maart 2025 met een verlengingsoptie voor nogmaals 12 maanden. Het langdurige huurcontract met de exploitant en de mogelijkheid tot verlenging van de onderverhuur aan het COA bieden financiële stabiliteit, waardoor het hotel in staat is om een hoge bezettingsgraad en constante inkomsten te behouden.

Achterliggende organisatie

De lening wordt verstrekt aan projecteigenaar Berchem 350 B.V. voor de herfinanciering van het object. Deze huidige bancaire lening van het object - de onderliggende waarde van de propositie - wordt hiermee afgelost. Daarnaast wordt de overwaarde vrijgemaakt, welke door de initiatiefnemer wordt aangewend voor vastgoedprojecten in binnen- en buitenland.

De initiatiefnemer heeft het onderhavige object al geruime tijd in eigendom en heeft bewezen succesvol te zijn in het beheren en exploiteren van een gespreide vastgoedportefeuille in de regio Amsterdam. De uitgebreide vastgoedportefeuille die gedurende de afgelopen decennia zorgvuldig is opgebouwd bestaat zowel uit residentieel als commercieel vastgoed. Dit zorgt voor een solide en gespreide basis van assets.

De totale overwaarde op de totale portefeuille van de initiatiefnemer is substantieel, wat de financiële stabiliteit van de organisatie onderstreept. Tot op heden is de financiering van deze portefeuille voornamelijk via bancaire leningen verlopen. Middels deze strategie is een robuuste financiële structuur opgebouwd met een bewezen track record in vastgoedexploitatie en -management.