Woningen Worms

Investeren in solide Duitse huurwoningen

U investeert met deze propositie in 52 appartementen en 84 garages/parkeerplaatsen in Worms, Duitsland. De beoogde looptijd is 18 maanden en de vaste rente bedraagt 7,25% per jaar. Als investeerder krijgt u een tweede recht van hypotheek met aanvullende zekerheden. De loan-to-value van deze propositie bedraagt 78%.

Het appartementencomplex in Worms is in 1994 gebouwd en verkeert in goede staat van onderhoud. Alle 52 appartementen zijn verhuurd. De bezettingsgraad bedraagt derhalve 100%.

De lening wordt verstrekt aan de initiatiefnemer Orthos Wohnen Portfolio 4 GmbH. Deze objectvennootschap is onderdeel van Omega AG. Initiatiefnemer Omega beschikt over een grootschalige residentiële vastgoedportefeuille bestaande uit circa 7.000 eenheden verspreid over Duitsland.

Belangrijkste kenmerken van deze propositie:

 • Beoogde looptijd van 18 maanden;
 • Vaste rente van 7,25% per jaar;
 • Tweede recht van hypotheek;
 • Loan-to-value van 78%;
 • Aanvullende zekerheden;
 • Spreiding over 52 appartementen en 84 garages/parkeerplaatsen;
 • Goede staat van onderhoud;
 • Bezettingsgraad van 100%;
 • Ervaren achterliggende organisatie;
 • Maandelijkse uitbetaling;
 • Vrij van eenmalige bemiddelingskosten;
 • Direct rentedragend vanaf storting;
 • Investeren kan al vanaf € 500.

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 7,25% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 543,75 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijks achteraf het vaste rentebedrag.

De initiatiefnemer heeft het voornemen om de objecten binnen 18 maanden te verkopen. Bij geen tijdige aflossing kan de Crowdrealestate Lening eenmalig met 12 maanden verlengd worden. Een eventuele opschorting is enkel mogelijk in uitzonderlijke gevallen en na ondertekening van een verlengingsovereenkomst. Een verlenging is derhalve alleen mogelijk na instemming van Crowdrealestate en Stichting Zekerhedenagent Crowdrealestate.

Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 7,25%
Beoogde looptijd 18 maanden
Totaal rendement € 543,75

Crowdrealestate waardering

Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering B (Behoedzaam) toegekend. Mede gezien de ervaring van de initiatiefnemer, de spreiding over 52 appartementen en 84 garages/parkeerplaatsen en de bezettingsgraad van 100% is dit een stabiele en solide investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het tweede recht van hypotheek. 4 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 78% van de getaxeerde marktwaarde. De objecten zijn in maart 2023 getaxeerd. 2 punten
Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de eindgebruikers. 3 punten
Bezetting Volledig verhuurd. 2 punten
Projectfase Bestaande beleggingsobjecten. 3 punten
Trackrecord De initiatiefnemer is ervaren. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 18 maanden. 2 punten
Extra zekerheid Onder meer een rentedepot, verpanding van de aandelen en hoofdelijke aansprakelijkheid (Selbstschuldnerische Bürgschaft). 1 punten
Totaal 20 punten

Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.

Financieringsopbouw

Met deze propositie wordt een deel van de overwaarde vrijgemaakt ten behoeve van diverse vastgoedactiviteiten van de initiatiefnemer. Het drempelbedrag is vastgesteld op € 1.400.000 en het streefbedrag op € 1.555.000. De investeerders van Crowdrealestate krijgen hierbij het tweede recht van hypotheek. Naast de lening via Crowdrealestate is voor het object een bancaire lening aangetrokken ter hoogte van € 7.005.000.

De objecten zijn in maart 2023 getaxeerd op een totale marktwaarde van € 10.925.000. De loan-to-value bedraagt op basis van deze marktwaarde circa 78%. De investeerders van Crowdrealestate krijgen bij deze propositie het tweede recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is hierbij voldoende dekkend.

Bancaire lening € 7.005.000 Eerste hypotheekrecht
Investeerders Crowdrealestate € 1.555.000 Tweede hypotheekrecht
Overwaarde € 2.365.000
Totale omvang € 10.925.000

Projectomschrijving

De onderliggende waarde van deze propositie bestaat uit 52 appartementen en 84 garages/parkeerplaatsen. Het object is gelegen in de stad Worms. De appartementen beschikken over een totaal verhuurbaar vloeroppervlakte van 4.410 m². De taxateur heeft de onderhoudsstaat van de objecten als goed beoordeeld.

De appartementen zijn gelegen aan de Am Krankenhaus 18, 20 & 22 en Scipiostraße 11 en zijn in 1994 gebouwd. Worms heeft circa 84.000 inwoners en is gelegen in de deelstaat Rijnland-Palts. Nabijgelegen steden zijn Frankenthal (ca. 11 km), Mannheim (ca. 22 km) en Frankfurt am Main (ca. 72 km). Het object van deze propositie ligt in de wijk Herrnsheim in Worms met alle dagelijkse voorzieningen op loopafstand.

Marktomschrijving

Duitsland kent een solide huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan de helft uit huurwoningen. De huurprijzen zijn in veel plaatsen in vergelijking met Nederland nog relatief laag, waardoor Duitsers eerder een voorkeur hebben voor huren dan voor eigen woningbezit. Huurders in Duitsland staan daarnaast bekend om hun Gründlichkeit, degelijkheid.

Evenals in Nederland daalt in Duitsland de gemiddelde omvang van huishoudens. De individualisering van de maatschappij en de vergrijzing spelen hierbij een grote rol. Er is hierdoor een toenemende vraag naar kleinere huurwoningen. De woningen uit de propositie voldoen aan deze vraag.

Eindgebruiker

De huurinkomsten van het object bedragen momenteel circa € 471.000 per jaar. Dit met de huidige bezettingsgraad van 100%. De gemiddelde maandelijkse huurprijs van het object in Worms bedraagt € 8,91 per m². De gemiddelde maandelijkse markthuur voor vergelijkbare woningen ligt volgens de taxateur in Worms op circa € 9,10 per m². De contracthuur is derhalve marktconform.

Achterliggende organisatie

De lening wordt verstrekt aan de initiatiefnemer Orthos Wohnen Portfolio 4 GmbH. Deze objectvennootschap is onderdeel van het in München gevestigde Omega AG. Initiatiefnemer Omega beschikt over een grootschalige residentiële vastgoedportefeuille bestaande uit circa 7.000 eenheden verspreid over Duitsland.

De initiatiefnemer heeft een uitgebreid trackrecord opgebouwd en beschikt over een vastgoedportefeuille van circa 7.000 eenheden verspreid over Duitsland. De activiteiten richten zich hoofdzakelijk op residentieel vastgoed in heel Duitsland. Daarnaast worden advies- en assetmanagement werkzaamheden verricht voor institutionele vastgoedbeleggers.

De initiatiefnemer heeft eind vorig jaar de proposities 'Woningen Stralsund I' en 'Woningen Stralsund II' en eerder dit jaar 'Aparthotel Frankfurt I' en 'Aparthotel Frankfurt II' succesvol via Crowdrealestate gefinancierd. Deze proposities lopen conform prognose.