Appartementen Mesekenhagen

Investeren in 16 huurwoningen

U investeert middels deze propositie in vier appartementencomplexen in Mesekenhagen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. De looptijd is 36 maanden en de vaste rente bedraagt 6% per jaar. Als investeerder krijgt u het eerste recht van hypotheek en een verpanding van de huuropbrengsten. 

De vier appartementencomplexen bestaan uit totaal 16 appartementen met een woonoppervlakte van 58 - 76 m². De appartementen en de bijbehorende bergingen hebben een bezettingsgraad van 100%.

De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer HPI Grundbesitz VIII B.V voor de aankoop van de objecten. De initiatiefnemer is al 15 jaar actief op de Duitse vastgoedmarkt en heeft reeds meerdere vergelijkbare proposities via Crowdrealestate succesvol geplaatst.

Belangrijkste kenmerken van deze propositie:

  • Looptijd van 36 maanden;
  • Vaste rente van 6% per jaar;
  • Eerste recht van hypotheek;
  • Loan-to-value van maximaal 75,9%;
  • Verpanding van de huuropbrengsten;
  • Bezettingsgraad van 100%
  • Spreiding over 16 appartementen;
  • Maandelijkse uitbetaling;
  • Direct rentedragend vanaf storting;
  • Investeren kan al vanaf € 500.

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 6% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 900 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. Aan het eind van de looptijd wordt u afgelost uit een mogelijke verkoop of een (bancaire) herfinanciering.


Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 6,0%
Beoogde looptijd 36 maanden
Totaal rendement € 900,00

Crowdrealestate waardering

Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het eerste recht van hypotheek met voldoende overwaarde, de spreiding over 16 appartementen en de bezettingsgraad van 100% is dit een stabiele en solide investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt maximaal 75,9% van de getaxeerde marktwaarde. 1 punten
Match locatie met sector De locatie sluit goed aan op de huurders. 2 punten
Bezetting De bezettingsgraad bedraagt 100%. 2 punten
Projectfase Het betreffen bestaande beleggingsobjecten. 3 punten
Trackrecord De initiatiefnemer heeft een trackrecord van ca. 75 miljoen euro. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 36 maanden. 3 punten
Extra zekerheden Verpanding van de huuropbrengsten en een continuïteitsverklaring door de achterliggende organisatie. 2 punten
Totaal 21 punten

Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.

Financieringsopbouw

De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer HPI Grundbesitz VIII B.V voor de aankoop van de objecten. Het drempelbedrag van deze propositie bedraagt € 700.000 en het streefbedrag € 800.000. 

De objecten zijn in november 2020 getaxeerd op een totale marktwaarde van € 1.054.000. De maximale loan-to-value bedraagt derhalve 75,9%. 

De investeerders van Crowdrealestate krijgen bij deze propositie het eerste recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is hierbij voldoende dekkend.

Investeerders Crowdrealestate € 800.000 Eerste hypotheekrecht
Overwaarde € 254.000
Totale omvang € 1.054.000

Projectomschrijving

De vier appartementencomplexen liggen aan de rand van de plaats Mesekenhagen in de Duitse deelstaat Mecklenburg-Vorpommern. Mesekenhagen maakt onderdeel uit van Landkreis Vorpommern-Greifswald.

De appartementencomplexen zijn ruim opgezet en bestaan uit totaal 16 appartementen, welke over drie bouwlagen zijn verdeeld. Alle appartementen beschikken over een berging. De appartementen hebben een woonoppervlakte van 58 - 76 m². De totale verhuurbare vloeroppervlakte van de complexen bedraagt circa 1.023 m². 

De taxateur heeft begin november 2020 de bouwkundige staat en de onderhoudsstaat van de objecten als goed beoordeeld. De objecten behoeven geen renovatie.

Marktomschrijving

Duitsland kent een solide huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan de helft uit huurwoningen. De huurprijzen zijn in vergelijking met Nederland nog relatief laag, waardoor Duitsers eerder een voorkeur hebben voor huren dan voor eigen woningbezit. Huurders in Duitsland staan daarnaast bekend om hun Gründlichkeit, degelijkheid.

Evenals in Nederland daalt in Duitsland de gemiddelde omvang van huishoudens. De individualisering van de maatschappij en de vergrijzing spelen hierbij een grote rol. Er is hierdoor een toenemende vraag naar kleinere huurwoningen. De appartementen uit de propositie voldoen aan deze vraag.

Aan de andere kant zorgen de stabiele economische situatie, de robuuste arbeidsmarkt, de groeiende bevolking en lage rentestanden voor een grote vraag naar Duitse huurwoningen als beleggingsvastgoed. Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus blijkt vastgoed over het algemeen stabiel te zijn. De verwachting is dat huurwoningen niet direct door de economische effecten worden geraakt en de vraag groot zal blijven.

Eindgebruiker

Momenteel zijn alle appartementen verhuurd en bedraagt het huurniveau circa € 55.500 per jaar. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter van de appartementen bedraagt € 4,53 per maand. In de gemeente Mesekenhagen ligt het gemiddelde van de maandelijkse huurprijzen voor vergelijkbare appartementen op € 8,50 per m². Dit betekent dat de initiatiefnemer de mogelijkheid heeft om de huurprijzen te verhogen naar een marktconform huurniveau. Er is dan ook sprake van een opwaarts huurpotentieel.

Achterliggende organisatie

HPI Grundbesitz VIII B.V. is gevestigd in Breda en heeft als strategische doelstelling het beleggen in bestaand onroerend goed om daarbij waarde te creëren. HPI Grundbesitz VIII B.V. is een dochtervennootschap van Harthoorn Property Group B.V. Dit is financieel sterke organisatie met een eigen vermogen van circa 18 mln. euro. De omvangrijke portefeuille van de initiatiefnemer bestaat voornamelijk uit woningen, waarbij het optimaliseren van de vastgoedportefeuille centraal staat. HPI Grundbesitz XIII B.V. is gelieerd aan een aandeelhouder van Crowdrealestate. Dit betekent dat de reeds overeengekomen beleidsverklaring van belangenconflicten van toepassing is.