Appartementen Saksen II

Investeren met uitstekende zekerheden

U investeert middels deze propositie in drie appartementencomplexen in Dürrhennersdorf in de Duitse deelstaat Saksen. De looptijd is 36 maanden en de vaste rente bedraagt 6,5% per jaar. Als investeerder krijgt u een eerste hypothecaire inschrijving met een zeer ruime overwaarde en een verpanding van de huuropbrengsten.

De appartementsgebouwen bestaan uit 84 appartementen welke goed zijn onderhouden. De drie appartementencomplexen worden in drie aansluitende fases verworven. Naast de aankoop worden ook diverse renovatiewerkzaamheden gefinancierd. De exploitatie is bij aanvang toereikend. 

De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer G2 Immobilien GmbH voor het verwerven van een aandelenbelang in de objectvennootschap. G2 Immobilien GmbH heeft reeds de proposities 'Appartementen Wilhelmshaven', 'Appartementen Wilhelmshaven II', ‘Appartementencomplexen Gössnitz’ en ‘Appartementencomplexen Gössnitz II’ succesvol via Crowdrealestate geplaatst.

Belangrijkste kenmerken van deze propositie:

  • Looptijd van 36 maanden;
  • Vaste rente van 6,5% per jaar;
  • Hypothecaire zekerheid;
  • Loan-to-value van 65%;
  • Verpanding van de huuropbrengsten;
  • Aantrekkelijk opwaarts huurpotentieel;
  • Spreiding over 84 appartementen;
  • Maandelijkse uitbetaling;
  • Direct rentedragend vanaf storting;
  • Investeren kan al vanaf € 500.

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 6,5% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 975 aan rente uitbetaald. De eerste en opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. Aan het eind van de looptijd wordt u afgelost uit een mogelijke verkoop of een (bancaire) herfinanciering.


Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 6,5%
Beoogde looptijd 36 maanden
Totaal rendement € 975,00

Crowdrealestate waardering

Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien de hypothecaire inschrijving met een zeer ruime  overwaarde en de grote spreiding over meerdere huurwoningen is dit een stabiele en solide investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het eerste recht van hypotheek. 5 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 65% van de marktwaarde. 2 punten
Match locatie met sector De locatie sluit goed aan op de huurders. 2 punten
Bezetting Momenteel is het merendeel van de appartementen verhuurd. Na aankoop worden de leegstaande appartementen gemoderniseerd en weer te huur aangeboden. 2 punten
Projectfase Het betreft een bestaand beleggingsobject. 3 punten
Trackrecord De initiatiefnemer is ervaren. 2 punten
Looptijd De beoogde looptijd is 36 maanden. 3 punten
Extra zekerheden Verpanding van de huuropbrengsten en een aanvullende hypothecaire inschrijving. 3 punten
Totaal 22 punten

Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.

Financieringsopbouw

De drie appartementencomplexen worden in drie aansluitende fases verworven. Na de eerste fase volgt nu de tweede fase. Het benodigde bedrag voor deze fase bedraagt € 850.000. De laatste en tevens derde fase zal op korte termijn volgen. De totale financieringsomvang voor de drie appartementencomplexen bedraagt € 2.250.000.

De investeerders van Crowdrealestate krijgen bij deze propositie het eerste recht van hypotheek op de drie aan te kopen appartementencomplexen. De marktwaarde van deze objecten bedraagt € 2.810.000.

Als aanvullende zekerheid wordt daarnaast een tweede recht van hypotheek op een woonobject in Nederland gevestigd. Op basis hiervan is de loan-to-value vastgesteld op 65%.

Investeerders Crowdrealestate € 2.250.000 Eerste hypotheekrecht
Overwaarde € 1.210.000
Totale omvang € 3.460.000

Projectomschrijving

De appartementencomplexen liggen aan de rand van de plaats Dührrennersdorf in de Duitse deelstaat Saksen. De complexen bestaan uit 84 appartementen met eigen balkon, welke over vier bouwlagen zijn verdeeld. Elk appartement beschikt daarnaast over een eigen berging in de kelder. De vloeroppervlaktes van de appartementen variëren van 30 - 69 m². De totale verhuurbare vloeroppervlakte bedraagt 4.278 m². Naast de appartementen ligt een aparte parkeerfaciliteit voor de bewoners.

Na aankoop worden de leegstaande appartementen gemoderniseerd. Daarbij worden de appartementen onder meer voorzien van nieuw schilder-, stuc- en tegelwerk. Vervolgens worden deze appartementen weer actief te huur aangeboden.

Marktomschrijving

Duitsland kent een solide huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan de helft uit huurwoningen. De huurprijzen zijn in vergelijking met Nederland nog relatief laag, waardoor Duitsers eerder een voorkeur hebben voor huren dan voor eigen woningbezit. Huurders in Duitsland staan daarnaast bekend om hun Gründlichkeit, degelijkheid.

Evenals in Nederland daalt in Duitsland de gemiddelde omvang van huishoudens. De individualisering van de maatschappij en de vergrijzing spelen hierbij een grote rol. Er is hierdoor een toenemende vraag naar kleinere huurwoningen. De appartementen uit de propositie voldoen aan deze vraag.

Aan de andere kant zorgen de stabiele economische situatie, de robuuste arbeidsmarkt, de groeiende bevolking en lage rentestanden voor een grote vraag naar Duitse huurwoningen als beleggingsvastgoed. Ondanks de wereldwijde uitbraak van het coronavirus blijkt vastgoed over het algemeen stabiel te zijn. De verwachting is dat huurwoningen niet direct door de economische effecten worden geraakt en de vraag groot zal blijven. Dit zal gunstig zijn voor het exploitatieresultaat en het exitscenario van deze propositie.

Eindgebruiker

Momenteel bedraagt het huurniveau van het appartementencomplex circa € 164.000 per jaar. Na renovatie en verhuur van de leegstaande appartementen zal het huurniveau kunnen stijgen naar circa € 200.000 per jaar. De gemiddelde huurprijs per vierkante meter van de appartementen bedraagt momenteel € 4,64 per maand en is marktconform.

Achterliggende organisatie

De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer G2 Immobilien GmbH voor het verwerven van een aandelenbelang in de objectvennootschap. Deze vennootschap koopt de appartementencomplexen aan.

Initiatiefnemer G2 Immobiliën GmbH richt zich op het investeren in bestaand onroerend goed in Duitsland. De woningportefeuille bestaat inmiddels uit meerdere woonobjecten gelegen in het noorden van Duitsland. Inmiddels heeft de initiatiefnemer de propositie 'Appartementen Wilhelmshaven', 'Appartementen Wilhelmshaven II', 'Appartementencomplexen Gössnitz' en 'Appartementencomplexen Gössnitz II' via Crowdrealestate succesvol geplaatst.