Appartementencomplexen Gössnitz II

Investeren in 83 huurwoningen

De eerste fase is enige tijd geleden succesvol gesloten. De levering van het vastgoed heeft reeds plaatsgevonden en met deze tweede fase wordt het resterende bedrag gefinancierd. De leningscondities en de onderliggende waarde zijn bij beide proposities identiek.

U investeert middels deze propositie in twee appartementsgebouwen in Gössnitz, Duitsland. De beoogde looptijd is drie jaar en de vaste rente bedraagt 6% per jaar. Als investeerder krijgt u het tweede recht van hypotheek met een ruime overwaarde.

De twee appartementsgebouwen bestaan uit 83 huurwoningen en zijn goed onderhouden. De objecten hebben daarnaast een aantrekkelijk opwaarts huurpotentieel. De bezettingsgraad en de huurprijzen per m² kunnen nog worden verhoogd. Het exploitatieresultaat is ruimschoots dekkend en bij aanvang wordt er een aanzienlijke liquiditeitsreserve aangehouden.

De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer G2 Immobililien UG voor het verwerven van een aandelenbelang in Gossnitz Real Estate B.V. en indirect in WohnMeerchen Gössnitz GmbH. G2 Immobilien UG heeft de proposities 'Appartementen Wilhelmshaven' en 'Appartementen Wilhemshaven II' via Crowdrealestate succesvol geplaatst.

Belangrijkste kenmerken van deze propositie:

  • Beoogde looptijd van 3 jaar;
  • Vaste rente van 6% per jaar;
  • Tweede recht van hypotheek met overwaarde;
  • Aantrekkelijk opwaarts huurpotentieel;
  • Ruime exploitatie;
  • Goede onderhoudsstaat;
  • Spreiding over 83 woningen;
  • Maandelijkse uitbetaling;
  • Direct rentedragend vanaf storting;
  • Investeren kan al vanaf € 500.

Rendementsprognose

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven bij de vaste rente van 6% per jaar. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 900 aan vaste rente uitbetaald. De opgebouwde rente wordt in de eerstvolgende maand na het sluiten van de propositie voldaan. Vervolgens ontvangt u maandelijkse achteraf het vaste rentebedrag. Aan het eind van de looptijd wordt u afgelost uit een mogelijke verkoop of (bancaire) herfinanciering.


Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 6,0%
Looptijd 36 maanden
Totaal rendement € 900

Crowdrealestate waardering

Crowdrealestate heeft aan deze investering een risicowaardering A (Defensief) toegekend. Mede gezien het tweede recht van hypotheek met een overwaarde, de grote spreiding en de staat van het onderhoud is dit een stabiele en solide investering.

A
23 22 21
B
20 19 18
C
17 16 15
D
14 13 12
E
11 10 9
Hypotheekrecht De investeerders van Crowdrealestate krijgen het tweede recht van hypotheek. 4 punten
Loan-to-value De loan-to-value bedraagt 88,8% van de getaxeerde marktwaarde. De appartementen zijn in november 2018 getaxeerd. 1 punten
Liquiditeitsreserve Bij aanvang wordt een liquiditeitsreserve van € 185.000 aangehouden. 2 punten
Match locatie met sector De locatie sluit uitstekend aan op de huurders. 3 punten
Bezetting Momenteel zijn 64 woningen verhuurd. De 19 leegstaande woningen zijn naar verwachting op korte termijn verhuurd. 2 punten
Projectfase Het betreffen bestaande appartementen. 3 punten
Trackrecord De initiatiefnemer heeft een trackrecord van circa 60 mln. euro. 3 punten
Looptijd De beoogde looptijd is drie jaar. 3 punten
Totaal 21 punten

Hoe werkt de Crowdrealestate waardering?

Let op: de Crowdrealestate waardering wordt gehanteerd om u als investeerder inzage te geven in de belangrijkste eigenschappen van dit project en geldt niet als intern screeningsmodel van Crowdrealestate. Dit project is voorafgaand aan plaatsing uitgebreid door Crowdrealestate gescreend.

Financieringsopbouw

Met deze propositie wordt indirect deelgenomen in de vennootschap Gossnitz Real Estate B.V.. Deze vennootschap heeft op haar beurt een aandelenbelang in WohnMeerchen Gössnitz GmbH. Laatstgenoemde vennootschap is eigenaar van het onroerend goed.

Het drempelbedrag van € 950.000 is met de eerste fase reeds behaald. Het streefbedrag bedraagt € 1.709.000. In november 2018 zijn de woningen door een gecertificeerde taxateur gewaardeerd op een marktwaarde van € 3.940.000. 

Sparkasse Altenburg heeft een annuïteitenhypotheek verstrekt waarvan per 01-01-2019 nog € 1.793.000 openstaat. De rente op de financiering van Sparkasse Altenburg bedraagt bij aanvang 2,75% per jaar. De jaarlijkse aflossing op de bank bedraagt bij aanvang 3% per jaar.

De investeerders van Crowdrealestate krijgen met deze propositie het tweede recht van hypotheek. De onderliggende waarde van de hypothecaire inschrijving is hierbij dekkend. De loan-to-value bedraagt namelijk 88,8% van de getaxeerde marktwaarde.

Sparkasse Altenburg € 1.793.000 Eerste hypotheekrecht
Crowdrealestate € 1.709.000 Tweede hypotheekrecht
Overwaarde € 438.000
Totale omvang € 3.940.000

Projectomschrijving

De twee appartementsgebouwen zijn ruim opgezet en bestaan uit 83 woningen. De woningen zijn verdeeld over vier bouwlagen. De twee objecten zijn in 1995 opgeleverd en beschikken over een totaal verhuurbare oppervlakte van 5.059 m². Op het perceel bevinden zich tevens 33 parkeerplaatsen. Uit het taxatierapport is gebleken dat de onderhoudsstaat van de twee objecten goed is. 

De appartementen variëren van 29 m² t/m 73 m². Alle appartementen beschikken over een eigen balkon. De leegstaande appartementen zijn recentelijk opnieuw gerenoveerd en worden momenteel weer te huur aangeboden.

De objecten zijn gelegen in de plaats Gössnitz (Goßnitz) in de deelstaat Thüringen. Gössnitz ligt nabij de steden Altenburg, Chemnitz en Leipzig.

Marktomschrijving

Duitsland kent een solide huurdersmarkt. De Duitse woningmarkt bestaat voor meer dan de helft uit huurwoningen. De huurprijzen zijn in vergelijking met Nederland nog relatief laag, waardoor Duitsers eerder een voorkeur hebben voor huren dan voor eigen woningbezit. Huurders in Duitsland staan daarnaast bekend om hun Gründlichkeit, degelijkheid. 

Evenals in Nederland daalt in Duitsland de gemiddelde omvang van huishoudens. De individualisering van de maatschappij en de vergrijzing spelen hierbij een grote rol. Er is hierdoor een toenemende vraag naar kleinere huurwoningen. De appartementen uit de propositie voldoen aan deze vraag.

Aan de andere kant zorgen de stabiele economische situatie, de robuuste arbeidsmarkt, de groeiende bevolking en lage rentestanden voor een grote vraag naar Duitse huurwoningen als beleggingsvastgoed. Naar verwachting zullen de prijzen hierdoor verder toenemen en zal dit gunstig zijn voor het verkoopresultaat en het exitscenario van deze propositie.

Eindgebruiker

Momenteel bedraagt het huurniveau van de 83 appartementen met de bijbehorende parkeerplaatsen € 228.618 per jaar. Het huurniveau bij een volledige bezetting bedraagt € 294.715 per jaar. Daarbovenop is er nog ruimte om de huurprijzen per m² te verhogen. De contracthuur ligt immers onder de markthuur.

Bij aanvang van de propositie staan 19 appartementen leeg. Deze leegstaande appartementen zijn reeds verhuurklaar gemaakt en worden op korte termijn weer verhuurd aan solvabele huurders. Er is al een lijst met geïnteresseerde huurkandidaten.

Achterliggende organisatie

De lening wordt verstrekt aan initiatiefnemer G2 Immobililien UG voor het verwerven van een aandelenbelang in Gossnitz Real Estate B.V.. Deze vennootschap heeft op haar beurt een aandelenbelang in WohnMeerchen Gössnitz GmbH. Laatstgenoemde vennootschap is eigenaar van het onroerend goed.

Initiatiefnemer G2 Immobiliën UG richt zich op het investeren in bestaand onroerend goed in Duitsland. De woningportefeuille bestaat inmiddels uit meerdere woonobjecten gelegen in het noorden van Duitsland. In 2018 heeft de initiatiefnemer de propositie Appartementen Wilhelmshaven en Appartementen Wilhelmshaven II via Crowdrealestate succesvol geplaatst.

Aanvullende bestanden

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden openen.

Bestandsnaam
Inschrijfformulieren (natuurlijke personen en rechtspersonen) Download
Investeerderstoets Download