Rat Verlegh Stadion

Investeren in het stadion van NAC

NAC Breda heeft tot 31 mei 2019 het exclusieve recht op de koop van het Rat Verlegh Stadion. De voetbalclub is voornemens om een deel van de benodigde financiering op te halen via crowdfunding. Middels deze voorinschrijving kunt u uw interesse kenbaar maken door geheel vrijblijvend een deelnamebedrag te reserveren.

Het in 1996 geopende stadion is sinds januari 2003 eigendom van de Gemeente Breda. Het stadion staat landelijk bekend om de altijd volle tribunes, authentieke voetbalsfeer en het fenomeen 'Avondje NAC'. Het stadion telt 19.000 plaatsen en heeft dit eredivisieseizoen de hoogste bezettingsgraad (98,1%) van alle eredivisieclubs.

De aankoopsom van het stadion zal gefinancierd worden door een select aantal financieringspartners. De lening via crowdfunding zal onderdeel zijn van deze gestapelde financiering. De exacte invulling en verhouding hiertussen wordt de komende periode vastgelegd.

Reserveren nu mogelijk!

Zoals eerder aangegeven kunt nu u als geïnteresseerde geheel vrijblijvend een deelnamebedrag reserveren. Begin 2019 worden de definitieve uitgangspunten gepubliceerd en wordt het mogelijk om uw deelname af te ronden. Investeren kan al vanaf een bedrag van € 500.

Rendementsprognose

Als investeerder ontvangt u jaarlijks een vaste rentevergoeding van 5% per jaar. De rente wordt maandelijks achteraf uitbetaald. Daarnaast wordt jaarlijks 10% van uw inleg afgelost. In 10 jaar tijd bent u volledig afgelost. Als investeerder betaalt u géén bemiddelingskosten. 

In de grafiek hieronder is de cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd weergeven. In het onderstaande voorbeeld wordt bij een inleg van € 5.000 in de gehele looptijd van de propositie in totaal € 1.375 aan rente uitbetaald. 


Cumulatieve opbrengst gedurende de looptijd

Inleg € 5.000
Vaste rente 5,0%
Jaarlijkse aflossing 10,0%
Looptijd 120 maanden
Totaal rendement € 1.260,42

Financieringsopbouw

Op basis van deze interessepeiling wordt de financieringsomvang voor crowdfunding vastgesteld. Het voornemen is om via crowdfunding minimaal € 1.250.000 van de aankoopsom te financieren. Als investeerder krijgt u een hypotheekrecht als zekerheid.


Projectomschrijving

Twee jaar geleden werd na een uitgebreid onderzoek van de gemeenteraad de conclusie getrokken dat NAC Breda en de Gemeente Breda te veel met elkaar verstrengeld zijn, waardoor het stadion eind 2017 in de etalage werd gezet. De verkoopprocedure van destijds werd niet afgerond met een uiteindelijke verkoop van het stadion. De gemeente en de club zijn na het afronden van de verkoopprocedure in gesprek gebleven, waaruit een koopoptie is voortgekomen. NAC Breda heeft nu tot 31 mei 2019 de mogelijkheid om het stadion terug te kopen. Een eventuele koop van het stadion door NAC Breda maakt de relatie tussen beide partijen meer ontvlochten, toekomstbestendig en moet zorgen voor fors lagere huisvestingslasten voor de voetbalclub.

De ruimten die niet primair door NAC Breda worden gebruikt maken geen deel uit van de koopoptie. In de onderstaande opsomming en in deze afbeelding is aangegeven welke delen wel onderdeel uitmaken van de koopoptie.

  • Het veld;
  • De drie tribunes (B-side buiten koopoptie);
  • Het hoofdgebouw;
  • De onderbouw (zuidkant bij Vak G);
  • Toren 4;
  • De veiligheidsschermen.

Besparing huisvestingslasten

Met de aankoop van het Rat Verlegh Stadion worden de huisvestingslasten van NAC Breda structureel verlaagd. Op dit moment betaalt de voetbalclub bijna € 900.000 aan huur aan de Gemeente Breda. Als NAC Breda het stadion in eigen beheer heeft kan dat, met de juiste financieringsvormen, een lastenverlichting van een enkele honderdduizenden euro's betekenen. Binnen tien jaar kan de huur verlaagd worden naar de helft van het huidige huurniveau. Daarnaast dringt de schuldenlast fors terug door af te lossen op de financiering. Na tien jaar resteert er voor NAC Breda nog een zeer lage restschuld op het stadion. Dit geeft NAC Breda meer financiële bewegingsvrijheid en flexibiliteit in het financiële beleid. Zowel op korte als lange termijn is dit van grote positieve invloed op de financiële positie en de (sportieve)prestaties van NAC Breda.

Achterliggende organisatie

NAC Breda heeft tijdens de verkoopprocedure van eind 2017 reeds een onafhankelijke stichting opgericht, genaamd Stichting Rat Verlegh Stadion. Deze stichting, dan wel een daartoe nog op te richten besloten vennootschap, zal de lening aantrekken en het vastgoed beheren, zodat er een formele scheiding bestaat tussen de eigenaar/verhuurder en NAC Breda als gebruiker.

Aanvullende bestanden

Hieronder kunt u de aanvullende bestanden openen.

Bestandsnaam
Onderdelen koopoptie Download