De uitbetaling van een project

Geplaatst op 15-04-2018 door D. Voesenek

Nadat een project succesvol is gesloten kan de uitbetaling aan de leningnemer plaatsvinden. Voordat het echter zover is dienen er eerst een aantal stappen te worden doorlopen. Zodra er aan alle randvoorwaarden is voldaan worden de gelden vanaf de derdenrekening door de notaris uitbetaald. In dit artikel worden deze stappen en randvoorwaarden uiteengezet.

Bij Crowdrealestate lopen alle gelden tussen de investeerders en de leningnemers via een onafhankelijke derdenrekening onder beheer van de notaris. Een derdenrekening is een bankrekening voor gelden die toekomen aan derden. Het betreft altijd een geblokkeerde bankrekening die wordt aangehouden bij een neutrale en financieel betrouwbare derde.

1. Vestigen van de zekerheden

In eerste instantie wordt met een notariële akte het hypotheekrecht gevestigd op het desbetreffende registergoed. Dit betreft het belangrijkste zekerheidsrecht dat u als investeerder kunt krijgen. Afhankelijk van het land waar het project is gelegen verloopt dit via een notaris in Nederland, Duitsland of België. Naast het hypotheekrecht op het onroerend goed, worden er regelmatig aanvullende zekerheden verstrekt. Het meest gebruikelijke is een verpanding van de huurpenningen.

De inhoud van de zekerheidsdocumenten wordt op voorhand zorgvuldig gecontroleerd en indien nodig gereviseerd in samenspraak met de notaris.

2. Afronden van het dossier

Tezamen met de gewaarmerkte zekerheidsdocumenten wordt er een overzicht met de uit te keren bedragen en de begunstigden aangeleverd bij de vaste notaris van Crowdrealestate. Dit is een gespecificeerde weergave van het bestedingsdoel als opgenomen in de Bijzondere Leningsvoorwaarden. Daarnaast kan er sprake zijn van een nota van afrekening waaruit de aankoop of herfinanciering blijkt. Een nota van afrekening wordt opgemaakt door de notaris en hierin staan de bedragen vermeld die met betrekking tot de aan- of verkoop of herfinanciering van een project betaald dienen te worden.

Alle documenten worden (nogmaals) gecontroleerd op juistheid en volledigheid, evenals het depot van het project. Vervolgens wordt de uitbetaling gedaan aan de leningnemer of rechtstreeks aan een andere begunstigde van het project, zoals de verkoper.

3. Vrijgeven bouwdepot

Indien de gelden (deels) worden benut om de kosten voor bouw-, verbouw-, restauratie- en/of renovatiewerkzaamheden te voldoen, worden deze aangehouden op de derdenrekening als zijnde bouwdepot. De leningnemer is over dit bedrag ook de vaste rente voor het project verschuldigd. De gelden kunnen in één keer of gefaseerd uitbetaald worden. De gelden blijven op dit depot staan en worden pas na aanlevering van de facturen en het corresponderen daarvan met de geplande werkzaamheden en de begroting van de werkzaamheden vrijgegeven.