Crowdfunding checklist - Zo beoordeelt u een vastgoedproject

Geplaatst op 01-07-2017 door D. Voesenek

Indien u wenst te investeren in een vastgoedproject is het van belang op voorhand zorgvuldig uw vooronderzoek te doen. De volgende pijlers geven u handvaten bij het maken van de juiste investeringsbeslissing. Zo wordt voorkomen dat u achteraf voor verrassingen komt te staan.

1. De initiatiefnemer

 • Beschikt de initiatiefnemer over voldoende expertise en sinds wanneer is deze actief?
 • Welke referentieprojecten zijn er beschikbaar en wat is het trackrecord?
 • Worden er vanuit de initiatiefnemer aanvullende zekerheden afgegeven? (Zo ja, zijn deze voldoende dekkend?)

2. Beschikbare documentatie

 • Is er uitgebreide documentatie beschikbaar van het project? (Zoals een uitgebreide cashflowprognose en informatiememorandum)
 • Is de documentatie professioneel opgesteld?
 • Worden de risico’s van het project in kaart gebracht?
 • Worden uw vragen duidelijk door het platform beantwoord?

3. De staat van het project

 • Gaat het zich om een bestaand beleggingsobject of een nieuw te realiseren project?
 • Hoe aantrekkelijk is de locatie van het project?
 • Is er een recent taxatierapport beschikbaar? (Let bij projectontwikkeling op de waarde voor en na realisatie)
 • Beschikt het project over alle benodigde eigenschappen? (Bestemming en vergunningen etc.)
 • Zijn de geprognotiseerde huurinkomsten en het exit-scenario realistisch?
 • Is er sprake van achterstalligonderhoud en zijn de onderhoudsreserves toereikend?
 • Welk hypotheekrecht wordt er gevestigd op het project en zijn er andere hypotheekgerechtigde?
 • Worden er andere zekerheden afgegeven? (Zoals een verpanding van de huurinkomsten en borgtocht)

4. De rente van de investering

 • Staat de rentevergoeding in verhouding met het risico van het project?
 • Worden er extra kosten in rekening gebracht door het platform die van invloed zijn op de effectieve rente?
 • Op welk moment wordt de rente aan u voldaan? (Per maand, kwartaal, jaar of achteraf)
 • Is de propositie direct rentedragend vanaf storting? (Voorkom dat uw investering lange tijd niet rentedragend is)