Bescherming van de investeerders

Geplaatst op 30-10-2015 door F. Geurtsen

De crowdfundingmarkt groeit explosief. In Nederland is vorig jaar 64 miljoen euro opgehaald met crowdfunding, twee keer zoveel als de 32 miljoen die in 2013 werd opgehaald. In 2015 wordt weer een verdubbeling verwacht.

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) spreekt van een goede ontwikkeling, maar waarschuwt ook voor de risico's. Bij de Zweedse eigenaar van het grootste crowdfundingplatform van Nederland is bijna zes miljoen euro van investeerders zoekgeraakt na “ernstige onregelmatigheden”, ofwel fraude. De Zweedse eigenaar van het platform is eind oktober 2015 failliet verklaard. Door de grote toestroom van nieuwe platforms en de weinig extra getroffen zekerheden, zal dit zeker niet het laatste negatieve bericht over crowdfunding zijn.

Deze onzekerheden kunnen ondervangen worden door extra maatregelen te nemen ter bescherming van de investeerders. In tegenstelling tot de bestaande crowdfundingplatforms, maakt Crowdrealestate gebruik van hypothecaire zekerheden. Het hypotheekrecht is de belangrijkste zekerheidsrecht waarover een investeerder kan beschikken. Dit is een groot voordeel van beleggen in vastgoed.

Alle gelden tussen de investeerders en de vastgoedondernemers verlopen via eenonafhankelijke derdenrekening onder beheer van de notaris. De gelden worden pas vrijgegeven aan de vastgoedondernemer zodra het hypotheekrecht is ingeschreven en alle contracten zijn ondertekend. Hiermee wordt voorkomen dat de inleg van de investeerders niet uitsluitend voor het vastgoed wordt gebruikt.

Het is tevens van essentieel belang om alle vastgoedprojecten en achterliggende organisaties grondig te screenen. Het is de zorgplicht van het crowdfundingplatform om enkel solide projecten op het platform te plaatsen.